Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Dekret prezydenta Obamy - co oznacza i co należy robić już teraz


Dnia 10 listopada 2014 r. w telewizyjnym przemówieniu skierowanym do narodu prezydent Obama ogłosił szereg działań związanych z imigracją. Zaplanowane działania obejmują zwiększenie patroli w celu powstrzymania nielegalnej imigracji na granicach kraju, przyspieszenie deportacji przestępców w stosunku do deportacji osób, które nie popełniły przestępstw, jak również odroczenie deportacji niektórych nieudokumentowanych imigrantów.

Konkretnie plan ten obejmuje (między innymi):

 Poszerzenie obecnego programu Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA) [odroczenie deportacji osób, które przyjechały jako osoby niepełnoletnie] obejmujący osoby, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych przed ukończeniem 16 roku życia i nie opuściły granic kraju od dnia 1 stycznia 2010 roku, jak również przedłużenie programu DACA i wydłużenie okresu ważności pozwoleń na pracę z dwóch na trzy lata
 Umożliwienie rodzicom obywateli USA i osób z prawem stałego pobytu, które nie opuściły granic kraju od 1 stycznia 2010 r., po sprawdzeniu niekaralności w rejestrze karnym, żądania odroczenia deportacji oraz uzyskania pozwolenia na pracę na okres trzech lat dzięki nowemu programowi Deferred Action for Parents [program odroczenia deportacji rodziców]
 Poszerzenie wykorzystania tymczasowych uchyleń za bezprawne przebywanie w kraju poprzez włączenie małżonków i dzieci osób z prawem stałego pobytu, a także dzieci obywateli USA


Należy pamiętać, że inicjatywy te nie zostały jeszcze wdrożone i nie należy korzystać z pomocy osób oferujących pomoc w złożeniu wniosku lub żądania w związku z tymi działaniami przed ich wdrożeniem. W ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawi się wielu pozbawionych skrupułów i niewykwalifikowanych osób, angażujących się w nielegalne oszustwa, gotowych do wykorzystania imigrantów, którzy bardzo chcą skorzystać z nowych programów imigracyjnych. „Notariusze” i osoby niebędące prawnikami i w związku z tym nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, nie są uprawnione do udzielania pomocy przy przygotowywaniu dokumentacji imigracyjnej. Angażowanie się przez nie w nieautoryzowane praktyki prawne jest niezgodne z prawem. W związku z tym należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej osoby zajmującej się prawem imigracyjnym, która pomoże stwierdzić czy wnioskodawca kwalifikuje się do świadczeń i która może pomóc przygotować wymagane dokumenty. Można już teraz podjąć kroki w celu przygotowania się do zbliżających się inicjatyw poprzez przygotowanie dokumentów: a) ustalających tożsamość, b) potwierdzających związek z obywatelem/obywatelką USA lub osobą z prawem stałego pobytu; oraz c) potwierdzających, że wnioskodawca przebywa Stanach Zjednoczonych od co najmniej pięciu lat i że w ciągu tego czasu nie wyjechał z kraju.

Prosimy o kontakt z naszym biurem w celu umówienia się na wstępną konsultację, w czasie której zapoznamy się z Państwa dokumentacją oraz ustalimy, czy istnieją podstawy do zakwalifikowania się do dowolnego z zapowiadanych programów, jak również doradzimy jakie kroki należy podjąć. Kancelaria prawa imigracyjnego Immigration Law Associates, PC reprezentuje osoby, pracowników i organizacje w sprawach dotyczących prawa imigracyjnego w USA od 1993 roku. Od samego początku odnosimy sukcesy w sprawach związanych z zatwierdzaniem różnorakich wniosków o świadczenia imigracyjne. Zapraszamy więc do współpracy przy „otwieraniu wrót ku lepszej przyszłości”.

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times