Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Dekret Prezydenta Obamy z 2014 Roku: Pytania i Odpowiedzi


Dnia 10 listopada 2014 r. prezydent Obama ogłosił szereg działań wykonawczych związanych i imigracją. Niektóre z tych działań obejmą osoby mieszkające w Stanach Zjednoczonych bez legalnego statusu. Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące propozycji prezydenta:


PYTANIE:
Wiele osób nazywa plan prezydenta amnestią. Czy jest to poprawne określenie tego programu?

ODPOWIEDŹ:
Nie, nie jest to poprawne. W wielu społecznościach imigracyjnych szerzonych jest wiele nieprawdziwych informacji dotyczących propozycji prezydenta. Należy zrozumieć, że program ten nie jest amnestią; nie jest to droga do legalizacji pobytu lub uzyskania zielonej karty. Nie uprawnia on wnioskodawców do uprawomocnienia ich statusu. Jedynie Kongres może zmienić istniejące przepisy i utworzyć nowe prawa, które mogą oferować możliwość uprawomocnienia statusu. Prezydent nie ma takiego prawa.


PYTANIE:
Jeśli program ten nie jest amnestią, to czym jest poprawnie?

ODPOWIEDŹ:
Prezydent proponuje podjęcie działań, których celem jest odroczenie lub ochrona przed deportacją na okres trzech lat. Innymi słowy, osoby przebywające w kraju nielegalnie będą mogły pozostać w Stanach Zjednoczonych bez obawy przed deportacją, ale nie będą mogły uprawomocnić swego pobytu.


PYTANIE:
Dlaczego więc nielegalni imigranci powinni ubiegać się o uzyskanie możliwości skorzystania z tego programu?

ODPOWIEDŹ:
Mimo że program ten nie umożliwi imigrantom uprawomocnienia pobytu, zapewnia on ochronę przed deportacją na okres 3 lat. Dodatkowo umożliwia on obecnie nieudokumentowanym imigrantom uzyskanie pozwolenia na pracę celem znalezienia legalnego zatrudnienia. Posiadanie zezwolenia na pracę będzie wiązało się również z możliwością uzyskania numeru ubezpieczenia społecznego [Social Security].


PYTANIE:
Kto może ubiegać się o odroczenie deportacji w świetle dekretu prezydenta Obamy?

ODPOWIEDŹ:
O zakwalifikowanie się do programu mogą ubiegać się osoby należące do jednej z dwóch grup imigrantów. Pierwsza grupa obejmuje osoby młode, które przybyły do Stanów Zjednoczonych przed 1 stycznia 2010 r. i które w czasie przyjazdu nie miały ukończonych 16 lat. To ile lat wnioskodawca ma w chwili obecnej lub to, czy jest stanu wolnego, czy nie, niema znaczenia. Należy jednak udowodnić, ze w chwili przybycia do Stanów Zjednoczonych wnioskodawca nie miał ukończonych 16 lat oraz to, że przebywał w USA w ciągu ostatnich 5 lat.


PYTANIE:
Poprzednia wersja programu DACA z 2012 r. obejmowała jedynie osoby poniżej 31 lat w czasie składania wniosku. Czy to prawda?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Program DACA z 2014 roku nie nakłada ograniczeń wiekowych. Oznacza to, że osoby które w chwili obecnej mają 31 lat lub więcej mogą również ubiegać się o odroczenie deportacji, pod warunkiem jednak, że w chwili przyjazdu do Stanów Zjednoczonych nie ukończyły 16 lat. W dodatku, wymóg pobytu w USA bez opuszczania granic kraju został skrócony – z 2007 roku na rok 2010. Należy więc udowodnić, że wnioskodawca przebywa w Stanach Zjednoczonych od 2010 r., a nie od roku 2007.


PYTANIE:
Kto należy do drugiej grupy osób, które zostaną objęte programem prezydenta Obamy?

ODPOWIEDŹ:
Druga grupa obejmuje nieudokumentowanych imigrantów, których dzieci są obywatelami USA lub posiadają prawo stałego pobytu, czyli rodziców obywateli USA, jak również rodziców dzieci posiadających zielone karty.


PYTANIE:
Czy program obejmie również rodziców, którzy spodziewają się dzieci?

ODPOWIEDŹ:
Nie. Program obejmuje jedynie rodziców, których dzieci urodziły się przed 20 listopada 2014 r.


PYTANIE:
Czy są jeszcze inne wymagania oprócz tego, ze wnioskodawca jest rodzicem obywatela USA lub osoby z prawem stałego pobytu?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Rodzice również muszą udowodnić, że przebywali w Stanach Zjednoczonych od 1 stycznia 2010 r. Dodatkowo ich dane muszą zostać sprawdzone w rejestrze karnym. W chwili obecnej nie posiadamy dodatkowych informacji na temat przestępstw dyskwalifikujących wnioskodawców z ubiegania się o odroczenie deportacji lub okresu, za który należy wyrównać wszelkie zaległe zobowiązania podatkowe, jeśli takie wymagania będą warunkiem do złożenia wniosku. Więcej informacji na ten temat uzyskamy w ciągu nadchodzących miesięcy.


PYTANIE:
Kiedy nieudokumentowani imigranci będą mogli składać wnioski?

ODPOWIEDŹ:
Należy pamiętać, że omawiane inicjatywy nie zostały jeszcze wdrożone. W związku z tym nie należy korzystać z pomocy osób oferujących pomoc przy składaniu wniosku lub ubieganiu się o dowolne ze świadczeń przed ich wdrożeniem. Należy zaczekać do czasu wydania przez Urząd Imigracyjny (USCIS) odpowiednich instrukcji. Ich wydanie w stosunku do osób, które przyjechały do Stanów Zjednoczonych przed ukończeniem 16 roku życia powinno nastąpić w ciągu 90 dni (3 miesięcy). Instrukcje dotyczące rodziców obywateli USA oraz rodziców osób z prawem stałego pobytu zostaną wydane w ciągu 180 dni (6 miesięcy).


PYTANIE:
Co nieudokumentowani imigranci mogą zrobić już teraz, przed wydaniem tych instrukcji?

ODPOWIEDŹ:
Wnioskodawcy mogą zacząć gromadzić niezbędne dokumenty ustalające tożsamość, powiązanie z obywatelem/obywatelką USA lub dziećmi z prawem stałego pobytu; a także dokumentację weryfikującą przebywanie w Stanach Zjednoczonych bez opuszczania kraju w ciągu ostatnich pięciu lat.


PYTANIE:
Jakie są przykłady tych dokumentów?

ODPOWIEDŹ:
Jeśli chodzi o dwie pierwsze kategorie dokumentów – są one stosunkowo proste. Tożsamość można udowodnić poprzez okazanie paszportu, prawa jazdy, lub też stanowego dokumentu tożsamości [State ID]. Aby wskazać powiązanie z obywatelem/obywatelką USA lub dzieckiem z prawem stałego pobytu, należy przedstawić akt urodzenia dziecka. Zebranie ostatniego zestawu dokumentów weryfikujących przebywanie w Stanach Zjednoczonych może zająć nieco więcej czasu. Tego rodzaju dokumenty to wyciągi bankowe, dokumentacja medyczna, dokumenty szkolne, rachunki za media i umowy najmu z okresu ostatnich pięciu lat.


PYTANIE:
Czy są jakieś inne kroki, które nieudokumentowani imigranci mogą podjąć już teraz?

ODPOWIEDŹ:
Nieudokumentowani imigranci mogą już teraz spotkać się z doświadczonym adwokatem od spraw imigracyjnych, aby omówić to, czy zostaną zakwalifikowani. W ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawi się wiele niemających skrupułów i niewykwalifikowanych osób, angażujących się w nielegalne oszustwa, gotowych do wykorzystania imigrantów, którzy są zdesperowani zakwalifikować się do tego programu imigracyjnego. „Notariusze” i osoby niebędące prawnikami i w związku z tym nieposiadające odpowiednich kwalifikacji, nie są uprawnione do udzielania pomocy przy przygotowywaniu dokumentacji imigracyjnej. Angażowanie się przez nie w nieautoryzowane praktyki prawne jest niezgodne z prawem. W związku z tym należy zwrócić się o pomoc do wykwalifikowanej osoby zajmującej się prawem imigracyjnym, która pomoże stwierdzić czy wnioskodawca kwalifikuje się do świadczeń i która może pomóc przygotować wymagane dokumenty.


PYTANIE:
Prezydent Obama ogłosił też poszerzenie tymczasowego programu uchylenia wymogów, aby objąć dorosłe dzieci obywateli USA oraz małżonków oraz dorosłe dzieci osób z prawem stałego pobytu stanu wolnego? Co to znaczy?

ODPOWIEDŹ:
Tymczasowe uchylenie ma zastosowanie do osób, które przebywały w USA nielegalnie dłużej niż 6 miesięcy. Osoby te nie mogły normalnie uzyskać zielonej karty w USA, ponieważ nie byłyby w stanie udowodnić utrzymania legalnego pobytu. W związku z tym, w ramach istniejących przepisów, są one zobowiązane do opuszczenia USA i ubiegania się o wizę imigracyjną w swoim kraju. Jednakże opuszczając Stany Zjednoczone automatycznie osoby takie otrzymują 3-letni lub 10-letni zakaz wjazdu za nielegalny pobyt. Oznacza to, że nie mogą one wrócić do USA przez 3 lub 10 lat. Ich jedyną opcją jest ubieganie się o uchylenie 3- lub 10-letniego zakazu wjazdu w ambasadzie po rozmowie z konsulem, a otrzymanie decyzji zajmuje zazwyczaj rok lub dłużej. W ciągu tego czasu osoby takie muszą przebywać poza USA.


PYTANIE:
W jaki sposób oświadczenie prezydenta Obamy zmieniło tą procedurę?

ODPOWIEDŹ:
Wnioskodawcy ci będą mogli ubiegać się o uchylenie 3- lub 10-letniego zakazu wjazdu przed opuszczeniem Stanów Zjednoczonych. Tak więc zamiast ubiegać się o uchylenie w ambasadzie przy ubieganiu się o wizę u konsula, mogą one ubiegać się o uchylenie w Stanach Zjednoczonych jeszcze przed rozmową z konsulem. Dopiero po uzyskaniu uchylenia zostaną oni umówieni na rozmowę z konsulem w kraju pochodzenia, kiedy ich data pierwszeństwa stanie się aktualna.


PYTANIE:
Czyli osoby takie nadal muszą opuścić USA i ubiegać się o wizę imigracyjną w ambasadzie?

ODPOWIEDŹ:
Tak. Osoby takie nadal muszą opuścić USA i ubiegać się o wizę imigracyjną w ambasadzie poza granicami kraju. Jedyną różnicą jest to, że zamiast ubiegać się o uchylenie po opuszczeniu USA, mogą one ubiegać się o uchylenie przed wyjazdem. Uzyskanie uchylenia przed opuszczeniem kraju znacznie skracałoby czas, w którym byliby rozdzieleni z rodziną.

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times