Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Eliminacja Programu DACA

 
5 września 2017 r. Administracja Prezydenta Trumpa ogłosiła, że rozpocznie stopniowe wycofywanie programu DACA. Jak wiemy, DACA to program w ramach którego pewne osoby, które przybyły do Stanów Zjednoczonych przed ukończeniem 16 roku życia, spełniają określone wymogi edukacyjne i mają czyste rejestry karne, mogą ubiegać się o ochronę przed deportacja oraz o pozwolenie na pracę. Między 700 000 a 800 000 osób w Stanach Zjednoczonych korzysta z programu DACA, z czego około 42 000 mieszka w Illinois. Niestety, ponieważ DACA była dekretem prezydenckim, a nie ustawą uchwaloną przez Kongres, prezydent zawsze miał możliwość odwołania DACA w dowolnym momencie.

DACA będzie wycofywana w fazach:
Zniesienie DACA ma wejść w życie w kilku etapach. Pierwszy etap dotyczy osób, które chcą starać się o DACA po raz pierwszy. Niestety, jedynie te wnioski które zostały złożone do 5 września 2017 r będą rozpatrzone. Po 5 września, USCIS nie przyjmie żadnych początkowych aplikacji.

Następny etap ma zastosowanie do osób, których obecny status DACA wygasa przed 6 marca 2018 r. Te osoby kwalifikują się do odnowienia DACA oraz pozwolenia na pracę na okres dwóch lat o ile ich wniosek wpłynie do dnia 5 października 2017 r. Jeśli wniosek o przedłużenie nie zostanie otrzymany przed 5 października 2017 r., aplikacje będą odrzucone.

Ostatnia faza dotyczy osób, których status DACA wygasa po 5 marca 2018 roku. Niestety, te osoby nie kwalifikują się do odnowienia DACA i po prostu tracą DACA po wygaśnięciu ich obecnego pozwolenia na pracę.

Pozwolenia na podróż z DACA nie będą wydawane:
Posiadacze DACA byli wcześniej uprawnieni do ubiegania się o zezwolenie na podróż, która umożliwiła opuszczenie kraju i powrót. Zarząd Prezydenta Trumpa stwierdził, że takie pozwolenia na wyjazd nie będą już wydawane. A więc nie zostaną zaakceptowane żadne nowe wnioski, a aplikacje które zostały już złożone zostaną odrzucone.

Jeśli mam DACA, co mam teraz zrobić?.
Sprawdź czy kwalifikujesz się do odnowienia DACA oraz pozwolenia na pracę. Jeśli twoja DACA wygasa przed 6 marca 2018, powinieneś niezwłocznie złożyć wniosek o odnowianie DACA. Pamiętaj, że wniosek o przedłużenie ważności musi zostać otrzymany przez Urząd Imigracyjny do 5 października 2017 r. Zalecamy również konsultację z adwokatem imigracyjnym żeby porozmawiać o ewentualnych opcjach, które mogą pozwolić ubieganie się o legalny status w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza jeśli masz członków rodziny, którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych lub stałymi rezydentami, lub byłeś ofiarą przestępstwa.

Jeśli masz pytania dotyczące sprawy, skontaktuj się z naszym biurem.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times