Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Kryteria kwalifikowalności do objęcia przepisami dotyczącymi odroczenia deportacji

Eligibility Deferred Action graphicWarunkiem zakwalifikowania się w świetle przepisów ustawy dotyczącej odroczenia deportacji, jest przedstawienie przez wnioskodawcę możliwej do zweryfikowania dokumentacji wykazującej, że wnioskodawca:
1. przybył do Stanów Zjednoczonych – legalnie lub nie – nie mając ukończonych 16 lat;
2. przebywał w sposób ciągły w Stanach Zjednoczonych przez okres co najmniej pięciu lat do dnia 15 czerwca 2012 r. i był obecny w USA dnia 15 czerwca 2012 r. (data memorandum);
3. uczy się w lub ukończył szkołę średnią albo uzyskał certyfikat GED;
4. w dniu 15 czerwca 2012 r. nie miał jeszcze ukończonego 30-go roku życia i ma ukończone 15 lat w chwili składania wniosku (warunek dotyczący minimalnego wieku nie ma zastosowania w stosunku do osób podlegających ostatecznemu nakazowi deportacji);
5. powinien sprawdzić czy rejestr skazanych zawiera wpisów dotyczących popełnienia przez wnioskodawcę poważnych przestępstw, i czy wnioskodawca nie został uznany za stanowiącego zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego.


W przypadku wielu wnioskodawców odnalezienie dokumentów związanych z ich przybyciem do Stanów Zjednoczonych, nieprzerwaną obecnością w USA w okresie ostatnich pięciu lat i w dniu 15 czerwca 2012 może stanowić problem. Doświadczony prawnik specjalizujący się w prawie imigracyjnym może udzielić pomocy w identyfikacji i przygotowaniu dokumentów wymaganych przy składaniu wniosku.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times