Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Program “Deferred Action” Prezydenta Obamy

 

PRZECZYTAJ BARDZO WAZNE
 
Eliminacja Programu DACA

 
Na podstawie programu „Deferred Action” ogłoszonego 15 czerwca 2012 r., przez Prezydenta Obamę, ponad milion młodych imigrantów bez legalnego statusu może starać się o odroczenie deportacji, odnawialny dokument uprawniający do podjęcia pracy (Employment Authorization Document - EAD) oraz numer ubezpieczenia społecznego (social security number).

Urząd Imigracyjny rozpoczął akceptację wniosków o Deferred Action 15 sierpnia. Osoba musi mieć skończone 15 lat żeby złożyć aplikację. Jakkolwiek, warunek dotyczący minimalnego wieku nie ma zastosowania w stosunku do osób podlegających ostatecznemu nakazowi deportacji. Opłata za aplikację wynosi $465, a jej rozpatrzenie prawdopodobnie potrwa kilka miesięcy.

Aplikacja o Deferred Action składa się z trzech formularzy oraz dokumentów potwierdzających wszystkie kwalifikacje. Warunkiem zakwalifikowania się jest przedstawienie przez wnioskodawcę możliwej do zweryfikowania dokumentacji wykazującej, że wnioskodawca:

 1. w dniu 15 czerwca 2012 r. miał poniżej 31 roku życia
 2. przybył do Stanów Zjednoczonych nie mając ukończonych 16 lat;
 3. przebywał w sposób ciągły w Stanach Zjednoczonych od przynajmniej 15 czerwca 2007
 4. był obecny w USA dnia 15 czerwca 2012
 5. jest obecnie w szkole lub ukończył szkołę średnią albo uzyskał certyfikat GED;
 6. przybył do Stanów Zjednoczonych nie legalnie albo jego legalny status wygasł przed 15 czerwca 2012
 7. nie ma poważnego rekordu kryminalnego i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Jeden z zakresów zainteresowania wielu wnioskodawców dotyczy spełnienia wymogu wykształcenia. USCIS zdefiniował "obecnie w szkole" jako: 1) uczęszczanie do szkoły podstawowej albo gimnazjum; 2) branie udziału w programie szkolenia który ma doprowadzić do akceptacji w college'u, albo mającym na celu znalezienie pracy also zaawansowanie kariery; lub 3) branie udziału w programie edukacji który pomaga studentom w uzyskaniu matury lub w zdaniu egzaminu GED. Programy wspierane przez dotacje federalne lub stanowe są korzystne.

Innym zakresem zainteresowania to sprawy kryminalne. Osoby z następującym rekordem nie kwalifikują się na Deferred Action:

 1. osoby skazane za zbronię - definicja zbrodni to stanowe lub federalne przestępstwo, za które grozi dłużej niż jeden rok w więzieniu, niezależnie od wyroku otrzymanego
 2. osoby skazane za poważne wykroczenia - USCIS określa poważne wykroczenie jako przewinienie za które maksymalny wymiar kary to 6 dni do jednego roku, i za które osoba odsiedziała więcej niż 90 dni w więzieniu
 3. osoby skazane za przemoc w rodzinie, wykorzystywanie seksualne, włamanie, nielegalne posiadanie lub używanie broni palnej, dystrybucja narkotyków lub handel, i jazda pod wpływem (DUI). Skazanie za którekolwiek z tych przestępstw bez różnicy na otrzymaną karę automatycznie dyskwalifikuje osobę jeśli chodzi o program Deferred Action.
 4. osoby skazane za trzy lub więcej małe wykroczenia - małe wykroczenie to przewinienie z maksymalnym wymiarem kary 6 dni do jednego roku, za które osoba została skazana na mniej niż 90 dni w więzieniu. Generalnie, drobne przestępstwa i wykroczenia drogowe, w tym prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, nie będą brane pod uwagę.

Program Deferred Action wiąże się z pewnym ryzykiem. USCIS zapewnia że zachowa poufność jeśli chodzi o kandydatów i ich rodziców lub opiekunów w zakresie egzekwowania prawa imigracyjnego. Mimo to, istnieją pewne okoliczności - takie jak złożenie falszywych dokumentów albo poważny rekord kriminalny - w których informacje mogą być udostępniane innym organizacjom.

Aby przygotować przekonujące argumenty na odroczenie procesu deportacyjnego oraz aplikacji o pozwolonie na pracę wnioskodawcy będą musieli zebrać dokumenty z różnych źródeł, w tym akt urodzenia, paszport, wraz z finansową, medyczną, edukacyjną i/lub zawodową dokumentacją. Dokumenty sądowe będą wymagane, jeżeli wnioskodawca był kiedykolwiek aresztowany.

USCIS stwierdziło, że wnioskodawcy będą mieli tylko jedną szansę na złożenie aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie odrzucona z jakiegokolwiek powodu, decyzja jest ostateczna i nie będzie można się odwołać. To kolejny dobry powód, aby skonsultować się z prawnikiem imigracyjnym, który zna szczegóły dotyczące programu i ma duże osiągnięcia sukcesu w szerokim zakresie spraw imigracyjnych.


Wiecej informacji na temat DACA i DAPA:

Czy potrzebuję adwokata do złożenia wniosku o odroczenie deportacji i pozwolenie na pracę tzw „Deferred Action”?

Dekret Prezydenta Obamy z 2014 Roku: Pytania i Odpowiedzi

Dekret prezydenta Obamy - co oznacza i co należy robić już teraz

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times