Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Ryzyko związane ze składaniem wniosków o odroczenie deportacji


Objęcie przepisami o „odroczeniu deportacji” nie jest gwarantowane
DHS zapowiedział, że zamierza rozpatrywać poszczególne przypadki zgodnie z duchem programu. Oznacza to, że w stosunku do wnioskodawców z wpisami w rejestrze skazanych może wykazać się pewną elastycznością w sytuacjach istnienia okoliczności łagodzących. Aby rozważnie doradzać wnioskodawcom, prawnicy specjalizujący się w prawie imigracyjnym będą uważnie śledzili decyzje podejmowane przez DHS po rozpoczęciu procesu przyjmowania wniosków.

Deferred Action riskElastyczność w odniesieniu do działalności przestępczej nie jest jedyną otwartą kwestią. Wielu wnioskodawców nie będzie w stanie przedstawić oficjalnych dokumentów wymaganych do ustalenia kwalifikowalności. Na przykład, niektórzy wnioskodawcy mogą nie być w stanie przedłożyć urzędowego aktu urodzenia lub paszportu w celu potwierdzenia tożsamości. Decyzje dotyczące rodzajów dokumentów akceptowanych przez DHS w przypadku braku możliwości przedłożenia dokumentów wyszególnionych w formularzu nie zostały jeszcze podjęte.

Wnioskodawcy, których wnioski o odroczenie deportacji zostaną odrzucone nie będą mogli składać odwołań. W zależności od przyczyn odmowy, sprawy wnioskodawców, których wnioski zostaną odrzucone mogą być przekazywane do ICE do deportacji. W przypadkach osób uznanych za stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa publicznego, lub przeciwko którym wydane zostały wyroki skazujące za przestępstwa i nadużycia finansowe znajdą się na szczycie priorytetów organów ścigania. Konsekwencje mogą być szczególnie dotkliwe dla osób ukrywających istotne fakty podczas procesu składania wniosku.


Skontaktuj się z nami
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dostępności programu związanego z przepisami o odroczeniu deportacji należy skontaktować się z Immigration Law Associates podając imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail.

Pytania dotyczące kwalifikowalności lub przekonania o możliwości kwalifikacji i chęci rozpoczęcia gromadzenia dokumentów należy kierować telefonicznie pod numer 847-763-8500 w celu umówienia się z jednym z naszych adwokatów.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times