Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Ustawa dotycząca odroczenia deportacji „Deferred Action” młodych nielegalnych imigrantów


Deferred Action graphic15 czerwca 2012 r., prezydent Obama ogłosił nowe zasady odroczenia deportacji pewnych grup młodych imigrantów i umożliwienia kwalifikującym się osobom otrzymania odnawialnego dokumentu uprawniającego do podjęcia pracy (Employment Authorization Document - EAD) oraz numeru ubezpieczenia społecznego (social security number).


Czym są i czym nie są przepisy o odroczeniu deportacji
Przepisy o odroczeniu deportacji (Deferred Action) nie są amnestią. Nie zapewniają nikomu statusu legalnego imigranta ani nie otwierają do tego drogi. Również, z uwagi na to, że przepisy dotyczące odroczenia deportacji są wynikiem rozporządzenia prezydenta (Presidential Order), następny prezydent może ten program zamknąć. Ponadto program wiąże się z pewnymi zagrożeniami, które wnioskodawcy muszą wziąć pod uwagę.

Zasady dotyczące „Deferred Action” (odroczenie deportacji) nie są aktem prawnym, ale wyznacznikiem sposobu postępowania. Obecne prawo zezwala Służbom Imigracyjnym i Celnym (Immigration and Customs Enforcement - ICE) na podejmowanie decyzji w sprawach tych imigrantów, którzy nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa publicznego. Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security – DHS) zlecił ICE powstrzymanie się od wykonywania procedur wydalania ze Stanów Zjednoczonych osób, które kwalifikują się do programu odroczenia deportacji.

EAD graphicWielu zatwierdzonych wnioskodawców będzie mogło otrzymać dokument uprawniający do podjęcia pracy oraz numer ubezpieczenia społecznego przy wyrabianiu prawa jazdy. Oznacza to jednak również, że będą całkowicie podlegali prawu stanu, w którym mieszkają. Aby dowiedzieć się, jakie dokumenty są potrzebne do wyrobienia prawa jazdy w stanie zamieszkania, należy skontaktować się telefonicznie ze stanowym Wydziałem ds. Pojazdów Zmotoryzowanych ( Department of Motor Vehicles) lub odwiedzić jego witrynę internetową.


Kiedy przepisy dotyczące odroczenia deportacji wejdą w życie?
Nowy program wszedł już w życie w stosunku do osób, przeciwko którym nakaz deportacji został wydany jak również tych, wobec których toczy się postępowanie deportacyjne. Jednakże większość osób kwalifikujących się do odroczenia deportacji nigdy nie była objęta takim postępowaniem. DHS opracowuje obecnie procedurę, której celem jest umożliwienie młodym ludziom ubiegania się o dokument pozwolenia na podjęcie pracy - EAD. Dodatkowych informacji należy spodziewać się przed lub w dniu 15 sierpnia 2012.

Background Check graphicPodobnie jak w przypadku każdego wniosku o skorzystanie z przepisów imigracyjnych, częścią procesu decyzyjnego DHS będzie sprawdzenie karalności. W tym celu każdy wnioskodawca będzie musiał zgłosić się na badanie biometryczne, podczas którego zostaną pobrane odciski palców, będzie zrobione zdjęcie i złożony podpis elektroniczny

Obecnie nie wiadomo w jakim czasie DHS podejmie ostateczną decyzję po zatwierdzeniu wniosku. Ocenia się, że w pierwszych miesiącach po uruchomieniu programu napłynie bardzo duża liczba wniosków; każdy z nich musi być rozpatrzony indywidualnie.


Co można teraz zrobić?
W czasie procedury związanej z wdrażaniem przepisów „Deferred Action” osoby potencjalnie kwalifikujące się powinny:

 Skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie imigracyjnym, który potwierdzi możliwość kwalifikacji, wskaże na potencjalne problemy i udzieli informacji o dokumentach, które należy dołączyć do wniosku;
 Zwrócić się do FBI o sprawdzenie karalności lub sprawdzić, czy jest się notowanym w rejestrze skazanych;
 Rozpocząć gromadzenie odpowiednich dokumentów potwierdzających uprawnienia w ramach określonych kryteriów.


Skontaktuj się z nami
W celu otrzymania dalszych informacji dotyczących ustawy dotyczącej odroczenia „Deferred Action”, proszę skontaktować się z Immigration Law Associates podając imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail.

Pytania dotyczące kwalifikowalności lub przekonania o możliwości kwalifikacji i chęci rozpoczęcia gromadzenia dokumentów należy kierować telefonicznie pod numer 847-763-8500 w celu umówienia się z jednym z naszych adwokatów.


Dodatkowe informacje

Kryteria kwalifikowalności do odroczenia deportacji („Deferred Action”)

Kryteria kwalifikowalności dla osób z wpisem w rejestrze skazanych

Zagrożenia związane ze złożeniem wniosku

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times