Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Błędnie pogłoski często spotykane przez osoby starające się o obywatelstwo

 
Pogłoska: Aplikanci którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych dłużej niż 15 lub 20 lat i mają ponad 50 lub 55 lat nie muszą zdawać egzaminu
Przepisy powiadamiają że osoby które ukończyły 50 lat i mieszkały w Stanach Zjednoczonych jako legalni rezydenci przez ostatnie 20 lat, lub osoby które ukończyły 55 lat i mieszkały w Stanach Zjednoczonych jako legalni rezydenci przez ostatnie 15 lat, nie muszą zdawać egzaminu z języka angielskiego.  Muszą jednak zdać egzamin z historii w swoim rodzimym języku za pomocą tłumacza którego mogą przyprowadzić ze sobą na rozmowę.  Istnieje również wyjątek dla aplikantów którzy ukończyli 65 lat i mieszkali w Stanach Zjednoczonych przez przynajmniej 20 lat.  Mogą wziąść łatwiejszą wersję egzaminu z innego zestawu pytań.


Pogłoska: Starsze osoby nie muszą zdawać egzaminu
Wszyscy aplikanci poza osobami które mają medyczne usprawiedliwienie zaakceptowane przez Biuro Imigracyjne muszą zaliczyć egzamin. Osoby które nie są w stanie nauczyć się języka angielskiego lub historii, lub przekazać zaczerpanych wiadomości w dostateczny sposób ponieważ mają jakieś fizyczne lub psychiczne upośledzenie które może być udowodnione przez odpowiednie badania i potwierdzone przez doktora mogą starać się o usprawiedliwienie od zaliczenia egzaminu na formularzu N-648.  Warto pamiętać że każda sytuacja jest oceniana indiwidualnie.


Pogłoska: Nie muszę zaliczyć egzaminu jeżeli zaliczyłem historię w high school lub na studiach
Nieprawda. Jakkolwiek, istnieje mała kategoria osób które mogą kontynuować rozmowę bez zdawania egzaminu. Są to osoby które miały przyznaną amnestię w połowie lat 1990-tych i które miały opcję zaliczenia egzaminu i go zaliczyły tym czasie.


Pogłoska: Tylko pierwsze 10 próbnych pytań jest zadawane na egzaminie
Chociaż jest to możliwe w teorii, w rzeczywistości każde ze 100 próbnych pytań może być zadane i każde pytanie powinno być przestudiowane.


Pogłoska: Możesz sam wybrać sobie zdanie na pisemną część egzaminu
Oficer nie pozwoli Ci wybrać zdania. Ma on specjalne zdania które może poprosić Cię o napisanie i musisz być w stanie je poprawnie napisać. Aplikanci powinni być w stanie napisać zwyczajne słowa używane w codziennej rozmowie.


Pogłoska: Jeśli potrafisz odpowiedzieć na wszystkie pytania wzięte z aplikacji o obywatelstwo, przejdziesz egzamin z języka anglieskiego bez problemu.
Prawo wymaga generalnej znajomości języka anglieskiego od aplikanta.  Oficer może rozmawiać z aplikantem na różne tematy, nie tylko zadawać pytania z aplikacji, żeby zbadać jego umiejętność władania angielskim.


Pogłoska: Zaliczenie egzaminu oznacza że jesteś obywatelem
Zaliczenie egzaminu nie znaczy że automatycznie stajesz się obywatelem Stanów Zjednoczonych. Pozwala to tylko na kontynuację rozmowy na temat informacji podanej w N-400, Aplikacji o Obywatelstwo. Ostatnim krokiem do obywatelstwa jest uczestniczenie w ceremonii podczas której aplikanci składają przysięgę i otrzumują certyfikat obywatelstwa.  Obywatelstwo jest nadawane w założeniu że nie pojawił się żaden powód do jego odmowy pomiędzy rozmową a składaniem przysięgi, na przykład zaaresztowanie, skazanie za przestępstwo, fałszerstwo, lub przedłużona podróż poza granicę Stanów Zjednoczonych.


Pogłoska: Twoja jedyna szansa na zmianę nazwiska istnieje w czasie ubiegania się o obywatelstwo
Formularz N-400 daje Ci opcję zmiany imienia lub nazwiska.  Nie jest to jednak jedyny sposób na ich zmianę. Imię lub nazwisko może być zmienione w każdej chwili przez wniesienie odpowiedniego wniosku do sądu spadkowego (probate court).


Pogłoska: Opuszczenie Stanów Zjednocznoych na okres krótszy niż rok nie będzie problemem
Wszystkie podróże dłuższe niż 6 miesięcy lecz krótsze niż rok są brane pod uwagę. Aplikant musi udowodnić że nie porzucił stałego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych podczas takiej podróży. Niektóre z elementów na które Biuro Imigracyjne zwraca uwagę to czy aplikant miał pozwolnie od pracodawcy na długi urlop, czy pozostawił dom lub samochód w Stanach Zjednoczonych, czy jego rodzina podróżowała z nim, czy pracował za granicą, i czy utrzymywał konto bankowe w Stanach Zjednoczonych podczas jego nieobecności.


Pogłoska: Pozwolenia na ponowny wjazd do Stanów Zjednoczonych (reentry permit) usprawiedliwiają podróże dłuższe niż rok
Pozwolenia na ponowny wjazd umożliwiają powrót do Stanów Zjednoczonych po długich podróżach ale nie usprawiedliwiają ich w zakresie starania się o obywatelstwo. Aplikant musi dalej udowodnić że zadowolił wymaganie fizycznego zamieszkania w Stanach Zjednoczonych przez określony czas.


Pogłoska: Głosowanie lub rejestracja na głosowanie jest dopuszczalne zanim otrzyma się obywatelstwo
Głosowanie lub rejestracja na głosowanie jest dozwolone tylko dla obywateli Stanów Zjednoczonych. Dopóki nie złożysz przysięgi i nie otrzymasz certyfikatu obywatelstwa nie możesz zarejstrować się na głosowanie. Rejestracja lub głosowanie przed ceremonią może zakończyć się odmową obywatelstwa, a nawet deportacją.


Pogłoska: „Areszt" poza granicami Stanów Zjednoczonych się nie liczy
Wszystkie areszty muszą być podane na aplikacji, włącznie z tymi które stały się poza granicami Stanów Zjednoczonych. Biuro Imigracyjne ma prawo sprawdzić cały kriminalny record aplikanta.


Pogłoska: Sprawy kriminalne które były oddalone („dismissed") po ukończeniu okresu próbnego („probation") nie liczą się jako skazanie
Nawet jeśli sprawa jest ewentualnie oddalona, sam fakt że osoba była poddana okresowi próbnemu jest orzeczeniem winy i jest uważany za skazanie przy staraniu się o obywatelstwo.


Pogłoska: Nadzór („supervision") nie jest skazaniem
Istnieje tu ta sama sytuacja co z okresem próbnym - fakt że jesteś pod nadzorem sądu jest orzeczeniem winy, a więc skazaniem.


Pogłoska: Zatrzymanie lub pobranie odcisków palcy nie jest aresztem jeżeli prokurator nie wniesie zarzutu do sądu

Jeżeli policia, wbrew Twojej woli, zatrzyma lub zabierze Cię na przesłuchanie, jest to uważane aresztem. Tak samo jesteś pod aresztem jeżeli policja weźmie odciski Twoich palców.

Pogłoska: Nie musisz podać przestępstw które zdarzyły się ponad pięć lat temu
Nawet jeśli przestępstwo zdarzyło się ponad pięć lat temu, powinno być podane na aplikacji ponieważ Biuro Imigracyjne ma prawo brać go pod uwagę.  To samo obowiązuje areszty które nie zakończyły się skazaniem.


Pogłoska: Zatrzymanie przez oficerów imigracyjnych nie jest aresztem
Areszty lub zatrzymanie przez Biuro Imigracyjne powinny być podane na aplikacji.


Pogłoska: Jazda w stanie nietrzeźwym („DUI") nie jest aresztem.
Każde DUI na rekordzie aplikanta powinno być podane jako areszt na aplikacji.


Pogłoska: Osoby posiadające stały pobyt nie muszą rejestrować się do wojska.
Wszyscy mężczyźni którzy są obywatelami Stanów Zjednoczonych albo stałymi rezydentami, pomiędzy 18 i 26 rokiem życia, muszą zarejestrować się do służby wojskowej.  Nie zarejestrowanie się może zakończyć się odmową obywatelstwa.


Pogłoska: Możesz podać jakąkolwiek przyczyną na nie złożenie kompletnej przysięgi wierności.
Religijne podstawy służą jako jedyne usprawiedliwienie. Do listu aplikanta opisującego jego wiarę, musi on także dołączyć list od kościoła który potwierdzi że aplikant jest jego członkiem i od kiedy. List kościelny musi być oficjalnym listem który określi filozofię danego kościoła i wytłumaczy dlaczego aplikant nie może złożyć pełnej przysięgi. Jeżeli Biuro Imigracyjne zatwierdzi ten wniosek, aplikant będzie musiał zgodzić się na wykonanie prac o narodowym znaczeniu pod nadzorem osób cywilnych w razie potrzeby zamiast służby wojskowej.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times