Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Certyfikacja Departamentu Pracy

 
PERM, czyli system rozpatrywania wniosków o certyfikację Departamentu Pracy w związku ze sponsorowaniem na stały pobyt przez pracę, znacznie skrócił czas oczekiwania na certyfikację. Rozważenie aplikacji o certyfikację złożoną według starego programu przed 2005 rokiem zabierało prawie dwa lata. W porównaniu, aplikacje złożone na podstawie PERM są rozpatrywane w ciągu kilku miesięcy. Jakkolwiek, w zamian za przyspieszony czas rozpatrywania wniosków, PERM wymaga przeprowadzenia bardziej intensywnej rekrutacji przez pracodawcę i pozwala Departamentowi Pracy na unieważnienie zatwierdzonej certifikacji w poszczególnych sytuacjach.

Szybsze rozpatrzenie aplikacji
Jedną przyczyną otrzymania decyzji o certyfikacji w znacznie którszym okresie jest opcja składania aplikacji przez internet, co redukuje czas i wysiłek poświęcony na ich rozpatrzenie przez pracowników Departamentu Pracy (aplikacje mogą być także wysłane pocztą.) Pozwola to na szybsze rozpatrzenie aplikacji i bardziej dokładne rezultaty. W dodatku, rola stanowych agencji pracy w nowym procesie jest ograniczona do wyznaczania średnich zarobków w poszczególnych dziedzinach. Wszystkie inne czynności związane z rekrutacją, w tym ogłoszenia i przechowywanie dokumentów udawadniających przeprowadzoną rekrutację, są odpowiedzialnością pracodawcy. Dowody rekrutacji nie muszą być dołączone do aplikacji o certyfikację, lecz muszą być przechowane przez pracodawcę przez okres pięciu lat.

PERM także pozwala na przypadkowe rewizje ( tak zwane „audit"). Departament Pracy nie będzie sprawdzał każdego wniosku o certyfikację indiwidualnie. W zamian, wybrana ilość aplikacji będzie poddana rewizji. Niektóre aplikacje będą wybrane przypadkowo, a niektóre na podstawie informacji podanej na aplikacji, podobnie jak podanie wysokich sum na rozliczeniu podatkowym. Żeby zapobiec nadużywania nowego systemu, Departament Pracy nie zindentifikował czynników które spowodują rewizję. W przypadku rewizji, pracodawca musi przedstawić wszystkie wymagane dokumenty i może być zmuszony do przeprowadzenia specjalnej rekrutacji pod nadzorem Departamentu Pracy które może trwać nawet parę lat.

Zwiększone ograniczenia
PERM, chociaż skrócił okres rozpatrywania wniosków o certifikację, wprowadził znacznie większe ograniczenia w procesie, wymagając nie tylko dodatkowych metod rekrutacji na profesjonalne pozycje lecz także specjalnych listów udawadniających że wymagane kwalifikacje są niezbędne dla pozycji. Najbardziej znaczącą zmianą dla pracowników starających się o pobyt stały są ograniczenia powiązane z doświadczeniem uzyskanym u sponsorującego pracodawcy. Pracownik może skorzystać z takiego doświadczenia tylko wtedy kiedy pozycja na którą jest sponsorowany istotnie różni się od pozycji w której pracownik zdobył doświadczenie. W dodatku, pracownik nie może skorzystać z żadnego wykształcenia lub szkolenia opłaconego przez sponsorującego pracodawcę. Jeżeli doświadczenie było zdobyte u innego pracodawcy, pracownik może z niego skorzystać bez problemu.

PERM także zwiększył koszta związane ze sponsorowaniem pracownika. W dodatku do dwóch ogłoszeń w niedzielnym wydaniu głównej gazety, pracodawca musi podjąć jeszcze trzy inne metody rekrutacji w przypadku profesjonalnych pracowników. Musi także zgodzić się zapłacić pracownikowi 100% średniej stawki wyznaczonej przez stanową agencję pracy. Obowiązki pracownika i wymagane kwalifikacje muszą zgadzać się z tymi normalnie wymaganymi w poszczególnym zawodzie, a także z obowiązkami i wymaganiami ustalonymi przez Departament Pracy. Odchylenia od normy muszą być udokumentowane jako niezbędne dla biznesu, włączając w to wymaganie znajomości obcego języka.

Warto zasięgnąć porady adwokata
Immigration Law Associates, P.C., kancelaria adwokacka w Skokie zajmująca się wyłącznie sprawami imigracyjnymi, może pomóc pracodawcom i ich pracownikom w otrzymaniu certifikacji korzystając z programu PERM. Po indiwidualną konsultację prosimy zadzwonić pod numer (847) 763-8500 lub skontaktować się z nami przez e-mail PL-ila@immig-chicago.com.  

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times