Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Co Warto Wiedzieć Zanim Podpisze się Deklarację Wsparcia/Affidavit of Support!

 
Prawo imigracyjne już od wielu lat wymaga od osób sponsorujących imigrantów podpisania deklaracji wsparcia (tak zwane „Affidavit of Support"), ale dopiero w 1997 rząd Amerykański potraktował niektóre z tych deklaracji jako legalnie obowiązujące kontrakty. Zaostrzone przepisy zapewniają że imigranci nie będą uzależniać ich przetrwania w tym kraju na publicznych funduszach. Dlatego osoby sponsorowane na pobyt stały przez rodzinę, pracownicy sponsorowani przez biznes w którym ich rodzina posiada 5% lub więcej własności, i sieroty adoptowane w Stanach Zjednoczonych muszą posiadać podpisaną i prawomocną deklarację wsparcia na formularzu I-864. I chociaż do tej pory rząd rzadko wymagał zwrotu kosztów połączonych z utrzymaniem imigrantów, ta praktyka może się zmienić ponieważ konserwatywne grupy co raz bardziej domagają się zaostrzonej implementacji prawa. Dlatego wszyscy potencjalni sponsorzy powinni być świadomi wymagań i konsekwencji podpisania deklaracji wsparcia (I-864).

Deklaracka wsparcia (I-864) obowiązuje do czasu kiedy imigrant stanie się obywatelem Stanów Zjednoczonych, przepracuje 40 kwartałów w Stanach Zjednoczonych kwalifikujących go do „Social Security" (przynajmniej 10 lat), na stałe opuści Stany Zjednoczone, albo umrze. To znaczy że sponsor podejmujący się odpowiedzialności z dobrego serca albo rodzinnego zobowiązania, na przykład za przyszłego zięcia, może być legalnie odpowiedzialny za finansową sytuację tej osoby do końca życia, nawet jeśli nie dojdzie do ślubu, albo związek zakończy się szybkim rozwodem.

Żeby osiągnąć swój cel, rząd Stanów Zjednoczonych nie pozwala imigrantom na otrzymanie żadnej państwowej zapomogi - nie ma jednak kontroli nad stanowymi programami - przez pierwsze pięć lat po zamieszkaniu w tym kraju. Wyłącznie sponsorzy są odpowiedzialni za ich utrzymanie w czasie tego okresu. Nawet po upłynięciu pięciu lat, majątek sponsora może być uznany jako majątek imigranta jeśli imigrant będzie starał się o zapomogę. Na dodatek, rząd może odzyskać od sponsora koszt jakiejkolwiek państwowej pomocy otrzymanej przez imigranta w postaci znaczków żywnościowych (Food Stamps), dodatkowego ubezpieczenia społecznego (Supplemental Social Security), państwowego ubezpieczenia zdrowotnego (Medicaid), tymczasowej zapomogi dla potrzebujących rodzin (Temporary Assistance to Needy Families), lub stanowej inicjatywy dla zdrowia dzieci (State Child Health Initiative Program).

Krótko mówiąc, potencjalni sponsorzy muszą zrozumieć że podpisując formularz I-864 wkraczają w kontrakt z rządem Stanów Zjednoczonych w imieniu sponsorowanego imigranta. W takim przypadku, rządowe agencje lub prywatne organizacje zarządzające publicznymi funduszami mają prawo wnieść sprawę sądową przeciw sponsorowi o wykonanie kontraktu. Tak samo może zrobić to imigrant. Nawet po śmierci sponsora, jego spadek może być obciążony kosztem państwowej zapomogi otrzymanej przez imigranta przed śmiercią sponsora.

Oczywiście, w większości przypadków sponsorowanie dostarcza dobrych doświadczeń. Warto więc zapamiętać że:

Niektóre z pozostałych kategorii obcokrajowców, na przykład studenci, także potrzebują declaracje wsparcia, ale w ich przypadku wystarczy deklaracja która nie jest prawomocna (I-134).Po więcej informacji albo po konsultację odnośnie poszczególnych situacji, prosimy zadzwonić do Immigration Law Associates (847-763-8500).

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times