Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Deportacja / ekstradycja

 
Postępowanie deportacyjne lub ekstradycyjne jest procesem prawnym, w którym władze Stanów Zjednoczonych wymuszają wydalenie obcokrajowca z terytorium Stanów Zjednoczonych za domniemane naruszenia przepisów imigracyjnych USA. Podczas tej procedury Department of Homeland Security (DHS) (Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego) musi przekazać sędziemu sądu imigracyjnego materiały dowodzące, że obcokrajowiec musi zostać wydalony z kraju. Zazwyczaj procedura ekstradycji wymaga od sędziego dokonania dwóch ustaleń:

1) czy obcokrajowiec podlega ekstradycji;

2) czy osobie podlegającej ekstradycji przysługują jakieś formy odstąpienia od tej czynności, zgodnie z poniższym szczegółowym opisem.

Procedura ekstradycji jest wszczynana, gdy instytucja państwowa wyda obcokrajowcowi dokument Notice to Appear (wezwania do stawienia się w sadzie imigracyjnym). Notice to Appear informuje obcokrajowca o charakterze postępowania ekstradycyjnego, dacie przesłuchania, zarzucanych przestępstwach, o prawie do skorzystania z usług prawnika, za którego wynagrodzenie musi zapłacić obcokrajowiec, oraz o konsekwencjach niestawienia się na przesłuchaniu. Podczas pierwszego przesłuchania przed sędzią sądu imigracyjnego (Master Calendar Hearing) obcokrajowiec musi bronić się przed zarzutami i stanowczo bronić swoich praw. Przepisy prawa emigracyjnego zapewniają wiele możliwości obrony przed ekstradycją. Sędzia uznaje lub odrzuca wszelkie argumenty według własnego uznania. Najczęściej stosowane formy odstąpienia od ekstradycji to:

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times