Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Jakie przestępstwa uznawane są za kwalifikacyjne?

Do kwalifikujących się działalności przestępczych zaliczają się jedne z poniżej wymienionych przestępstw, albo podobne przewinienia naruszające federalne, stanowe lub lokalne prawo karne:
 
 • Gwałt
 • Porwanie dziecka
 • Torturowanie
 • Uprowadzenie
 • Przemyt
 • Nielegalne ograniczenie wolności
 • Kazirodztwo
 • Bezprawne uwięzienie
 • Przemoc domowa
 • Szantażowanie
 • Napad na podłożu seksualnym
 • Wymuszenie
 • Przemoc seksualna
 • Zabójstwo
 • Prostytucja
 • Morderstwo
 • Wykorzystywanie seksualne
 • Poważne pobicie
 • Okaleczenie kobiecych narządów płciowych
 • Zastraszenie świadków
 • ie zakładników
 • Wzięcie zakładników
 • Utrudnianie śledztwa
 • Zmuszanie do pracy w zamian za spłatę długu
 • Kłamanie pod przysięgą
 • Handel ludźmi
 • Próba lub zmowa popełnienia powyższych przewinień

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times