Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Jazda w nietrzeźwym stanie:

Czy jest barierą do otrzymania obywatelstwa?

 
Osoby które posiadają stały pobyt i chcą zostać obywatelami Stanów Zjednoczonych często obawiają się że jazda w nietrzeźwym stanie (DUI) nie tylko uniemożliwi im otrzymanie obywatelstwa, lecz także może zakończyć się ich deportacją. Warto pamiętać że Urząd Imigracyjny nie koniecznie uważa że to wykroczenie automatycznie dyskwalifikuje wszystkich aplikantów którzy mają go na swoim rekordzie. To nie znaczy że powtarzające się aresztowania za jazdę w nietrzeźwym stanie nie będą barierą do otrzymania obywatelstwa. Jakkolwiek, ci aplikanci którzy byli aresztowani za jazdę w nietrzeźwym stanie tylko raz prawdopodobnie dalej kwalifikują sie na otrzymanie obywatelstwa.

Żeby kwalifikować się na otrzymanie obywatelstwa, aplikant musi udowodnić że jest osobą o dobrym charakterze moralnym. Charakter moralny indywidualnego aplikanta jest oceniany przez Urząd Imigracyjny w porównaniu z moralnym characterem przeciętnego obywatela. Najważniejszym okresem jest ostatnie pieć lat przed złożeniem aplikacji o obywatelstwo, więc osoba która była aresztowana kilkakrotnie za jazdę w nietrzeźwym stanie w ostatnich pięciu latach będzie miała problemy z udowodnieniem dobrego charakteru moralnego. A to dlatego że osoba ta nie poprawiła swojego zachowania po pierwszym wykroczeniu i kontynuowała zachowywać się w sposób ktory zagrażał innym.

W porównaniu, jeżeli osoba była aresztowana za jazdę w nietrzeźwym stanie tylko raz i było to ponad pięć lat temu, utrzymanie czystego rekordu od tej pory ukazuje poprawę charakteru. Urząd Imigracyjny prawdopodobnie wybaczy to jedno wykroczenie ponieważ czysty rekord świadczy o tym że osoba ta popełniła ten błąd tylko raz i poprawiła swoje zachowanie jako skutek aresztu. Nawet osoba ktora była aresztowana za jazdę w nietrzeźwym stanie w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem aplikacji może otrzymać obywatelstwo pomimo tego aresztu. Jest to możliwe ponieważ jazda w nietrzeźwym stanie ogólnie nie jest uważana za przestępstwo o niemoralnie podłej lub nikczemnej naturze („crime of moral turpitude"). To znaczy że nie jest przestępstwem które poważnie narusza moralny sentyment lub zaakceptowane moralne zasady społeczności. Chociaż nie upłynęło wystarczająco czasu (przynajmniej pięć lat od aresztu) w którym można udowodnić poprawę charakteru, Urząd Imigracyjny wybaczy to wykroczenie jeżeli jest ono jedynym wykroczeniem na rekordzie aplikanta.

Co dzieje się jeżeli aplikant był aresztowany kilka razy za jazdę w nietrzeźwym stanie i jedno z tych wykroczeń miało miejsce w ostatnich pięciu latach? Jest to bardziej delikatna sytuacja. Prawdopodobnie jego aplikacja będzie odmówiona ponieważ Urząd Imigracyjny zdecyduje że osoba ta nie zmieniła swojego zachowania po pierwszym wykroczeniu, więc nie może udowodnić poprawy charakteru. Kongres wyraźnie zaznaczył w przepisach imigracyjnych że determinacja czy aplikant udowodnił że jest osobą o dobrym charakterze moralnym zależy nie tylko od jego zachowania w ciągu ostatnich pięciu lat przed złożeniem aplikacji, lecz również od jego wcześniejszych wykroczeń. Osobie która powtórnie popełniła to samo wykroczenie będzie bardzo trudno wygrać argument że jej aplikacja powinna być zatwierdzona, chociaż w teorii jest to możliwe ponieważ, jak było zaznaczone wcześniej, jazda w nietrzeźwym stanie nie jest generalnie uważana za przestępstwo o podłej lub nikczemnej naturze. Najlepiej jest jednak odczekać pięć lat od aresztu i dopiero wtedy składać aplikację na obywatelstwo.

A co z deportacją? Czy jest możliwością że osoba może być deportowana za jazdę w nietrzeźwym stanie? Niedawna decyzja najwyższego sądu Stanów Zjednoczonych powiązana z tym pytaniem sugeruje że jazda w nietrzeźwym stanie nie jest podstawą do deportacji. W sprawie Leocal v. Ashcroft, sąd ten zadecydował że wykroczenia za jazdę w nietrzeźwym stanie które nie wymagają świadomości zła („mens rea") lub wymagają tylko udowodnienie niedbalstwa („negligence") w prowadzeniu pojazdu nie są przestępstwami opartymi na przemocy i dlatego nie są wykroczeniami za które można być deportowanym.

Ponieważ każda sytuacja jest inna, osoba która była karana za jazdę w nietrzeźwym stanie powinna skonsultować się z adwokatem imigracyjnym przed złożeniem aplikacji o obywatelstwo.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times