Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Konsekwencje imigracyjne rejestracji do głosowania w wyborach przez osoby nie posiadające obywatelstwa

 
Jednym z głównych praw obywateli Stanów Zjednoczonych jest prawo do wzięcia udziału w wyborach na prezydenta. Niestety, posiadacze zielonych kart jak również osoby tymczasowo przebywające w Stanach Zjednoczonym są często błędnie poinformowane że mogą zarejestrować się do głosowania przez organizacje które używają agresywnych i często nielegalych taktyk w zamiarem zarejestrowania jak najwięcej osób. Chociaż większość osób nie posiadających obywatelstwa wie że nie może zarejestrować się jako wyborca ani głosować, niektóre organizacje używają przekonujących taktyk i zastraszeń żeby ich zmylić i zmusić do rejestracji. Poprzez zarejestrowanie jak najwięcej ludzi, organizacje te zdobywają wpływ i przez to pieniądze. Jeden z najbardziej znanych przypadków o którym mówiło się niedawno dotyczy organizacji „ACORN" która wyprodukowała wadliwe aplikacje rejestracyjne połączone z kampanią Senatora Obama.

Konsekwencje takich praktyk mogą być bardzo surowe dla osób nie posiadających obywatelstwa ponieważ nielegalne głosowanie jest wykroczeniem grożącym deportacją. Prawo imigracyjne dokładnie określa że każdy obcokrajowca który głosował naruszając jakiekolwiek federalne, stanowe, albo lokalne przepisy, ustawy, rozporządzenia, albo regulacje konstytucyjne podlega deportacji.

Chociaż wydaje się że prawo to dotyczy jedynie osób które brały udział w wyborach, a nie tych które nielegalnie zarejestrowały się na listę wyborców, istnieje dodatkowy problem dotyczączy fałszywej reprezentacji. Ponieważ aplikacja rejestracyjna zawiera oświadczenie że rejestrant jest obywatelem, Biuro Imigrancyjne może stwierdzić że imigrant fałszywie przedstawił się jako obywatel Stanów Zjednoczonych poprzez złożenie podpisu na aplikacji. W takim wypadku, imigrant podlega deportacji nie za to że głosował, ale za to że błędnie podał się za obywatela.

Często kiedy osoba stara się o jakikolwiek benefis w Biurze Imigracyjnym, na przykład o obywatelstwo, musi odpowiedzieć na pytanie czy kiedykolwiek zarejestrowała się do głosowania lub głosowała w wyborach w Stanach Zjednoczonych. Z powodu tego ryzyka, aplikant które zarejestrował się na liście wyborców powinien uważnie przemyśleć czy powinnien starać się o obywatelstwo. Natomiast aplikant który faktycznie głosował w wyborach, raczej nie powinien składać aplikacji o obywatelstwo.

Zanim osoba która głosowała lub zarejestrowała się do głosowania może być deportowana, musi mieć udowodnione że naruszyła federalne albo stanowe prawo konstytucyjne. W zależności od obowiązującego prawa, DHS będzie musiało udowodnić że osoba naruszyła prawo umyślnie i świadomo.

Żeby rostrzygnąć czy kandydat umyślnie albo świadomie złamał prawo konstytucyjne, sędzia imigracyjny musi zdecydować: 1) jak, kiedy i gdzie osoba zarejestrowała się do głosowania lub głosowała; 2) stopień jej wiedzy o prawach zarządzajacych wyborami; 3) czy otrzymała jakiekolwiek instrukcje albo była pytana czy kwalifikuje się na głosowanie przed wypełnieniem aplikacji rejestracyjnej; oraz 4) skąd otrzymała informację na temat prawa wyborczego albo jej kwalifikacji do głosowania. Ważnym elementem jest też format aplikacji rejestracyjnej albo karty wyborczej, tzn czy zawierała szczegółowe pytanie czy aplikant jest obywatelem Stanów Zjednoczonych, czy wymagała by aplikant oświadczył pod przysięgą że jest obywatelem, oraz czy zawierała informację że obywatelstwo jest wymagane do głosowania.

Jeżeli na tych zasadach sędzia imigracyjny zadecyduje że aplikant nie złamał prawa świadomie, aplikant nie będzie deportowany. Istnieje także wyjątek dotyczączy osób które mieszkały w Stanach Zjednoczonych na stałe poprzedzając ich 16 urodziny, których rodzice są obywatelami, i które wierzyły że naprawdę były obywatelami kiedy rejestrowały się na listę wyborców. Jest to jednak bardzo ograniczony wyjątek dotyczący niewielu osób.

Co powinna zrobić osoba która nieprawidłowo zarejestrowała się jako wyborca? Jeżeli nie głosowała, powinna natychmiast wycofać rejestrację i zachować rekord unieważnienia rejestracji, jak również rekord głosowania by udowodnić że nie głosowała pomimo rejestracji. W dodaktu, powinna spisać dokładnie okoliczności które wiodły do rejestracji, włącznie z wytłumaczeniem dlaczego nie widziała że nie powinna głosować.

Osoba która głosowała nieprawidłowo, także powinna wycofać swoją rejestrację oraz przygotować wytłumaczenie dlaczego głosowała. Wycofanie rejestracji nie zmieni faktu że głosowała, ale może pomóc w obronie przed deportacją ponieważ jest dowodem że aplikant próbował naprawić swój błąd natychmiast po jego odkryciu.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times