Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Kto Jest Ofiara?

Osoba składająca petycję o wizę U może być bezpośrednią lub pośrednią ofiarą:
 
 • Bezpośrednie ofiary:
 • Przykładem bezpośrednio pokrzywdzonej ofiary jest dziewczyna która jest fizycznie lub umysłowo wykorzystywana przez swojego chłopaka. Jeśli zadzwoni na policję i zdecyduje się świadczyć przeciwko chłopakowi w sądzie, będzie uważana za bezpośrednią ofiarę kwalifikującą się na wizę U. Osoby które są świadkami przemocy również są uważane za bezpośrednie ofiary jeśli są skrzywdzone w rezultacie. Na przykład, jeśli kobieta w ciąży jest świadkiem morderstwa i to sprawi że poroni, jest ona uważana za bezpośrednią ofiarę.
 • Następujące osoby mogą być pośrednimi ofiarami:
 • Rodzina - jeśli przestępstwo spowoduje śmierć bezpośredniej ofiary (np. zabójstwo lub nieumyślne spowodowanie śmierci), lub spowoduje że bezpośrednia ofiara stanie się niepełnosprawna, następujące osoby kwalifikują się jako pośrednie ofiary:
  • Małżonek ofiary;
  • Dzieci poniżej 21 roku życia oraz
  • Rodzice i rodzeństwo (poniżej 18 roku życia) jeśli bezpośrednia ofiara miała mniej niż 21 lat
 • Ofiary niektórych przestępstw, w tym manipulowanie świadkami, utrudnianie pracy wymiarowi sprawiedliwości, krzywoprzysięstwo lub, jeśli sprawca dopuścił się przestępstwa:
  • Aby uniknąć próby dochodzenia lub aresztowania go za inne działania przestępcze popełnione przeciwko ofierze bezpośredniej lub pośredniej, lub
  • Aby jeszcze bardziej nadużyć, eksploitować lub kontrolować wionskodawcę o wizę U poprzez manipulację systemu prawnego.
 • Pośrednia ofiara może złożyć petycję o wizę U nawet wtedy gdy bezpośrednia ofiara jest obywatelem Stanów Zjednoczonych lub posiadaczem stałego pobytu. Na przykład, matka 14-letniego obywatela USA który jest ofiarą wykorzystywania seksualnego, która zawozi swoje dziecko na spotkania z psychologiem i towarzyszy mu we wszystkich rozprawach sądowych może być uznana za pośrednią ofiarę.

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times