Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Kwalifikacje Na Wiza U

Następujące kwalifikacje są wymagane na wizę U:
 
Wnioskodawca musi być ofiarą kwalifikującego się przestępstwa
Wnioskodawca musi ponieść poważne fizyczne lub psychiczne konsekwencje jako ofiara przestępstwa
 
Wnioskowadawca musi posiadać informację na temat popełnionego przestępstwa

Ofiara musi znać konkretne fakty, które mogłyby pomóc policji i prokuratorowi w prowadzeniu dochodzenia. Jeżeli bezpośrednia ofiara ma mniej niż 16 lat lub jest niekompetentna, wystraczy że jej rodzic lub opiekun posiada potrzebną wiedzę
 
Wnioskodawca musi  zgodzić się pomóc policji lub prokuraturze w prowadzeniu śledztwa

Do pomocy zalicza się skontaktowanie się z policją, złożenie skargi, zeznanie przeciwko sprawcy w postępowaniu sądowym,  oraz ogólna współpraca z policją lub z prokuratorem w związku z dochodzeniem. W większości przypadków ofiara przestępstwa która odmawia pomocy w dochodzeniu po zgłoszeniu przestępstwa nie kwalifikuje się na wizę U.
 
Działalności przestępcza musiała naruszyć prawa Stanów Zjednoczonych lub mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych.
 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times