Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

M-1: Wiza dla studentów uczęszczających szkoły zawodowe lub technika

Wiza M-1 jest wizą studencką dla osób pragnących podjąć naukę w szkole zawodowej lub w technikum. Osoby które starają się o wizę M-1 musza spełnić te same wymagania które obowiązują uczniów szkół wyższych i innych programów akademickich starających się o wizę F-1:

Pomimo tego że warunki otrzymania wizy M-1 są podobne do wizy F-1, ograniczenia wizy M-1 są znaczniej surowe. M-1 studenci otrzymują wizę tylko na rok albo na okres trwania programu zawodowego - którykolwiek okres jest krótszy. Jeżeli program trwa dłużej niż rok, M-1 student może poprosić o przedłużenie statusu, ale tylko do trzech lat, bez różnicy na takie okoliczności jak choroba czy wypadek. M-1 programy także nie pozwalają na zmianę kierunku lub szkoły po zaliczeniu pierwszych sześciu miesięcy programu. W dodatku, M-1 student musi opuścić Stany w ciągu 30 dni po zakończeniu programu.

Przepisy obowiązujące wizy M-1 także powiadamiają że studenci w programach zawodowych lub technicznych mogą przestać studiować na cały etat tylko w takiej sytuacji gdzie jest to wymagane z powodu choroby lub poważnej kondycji medycznej potwierdzonej przez lekarza. Takie zwolnienie jest ważne tylko na 5 miesięcy. 

Wiza M-1 ma jednakże pozytywne atrybuty. Po ukończeniu szkoły zawodowej lub technikum, studenci M-1 otrzymują jeden miesiąc pozwolenia na pracę za każde cztery miesiące szkoły. Więc po ukończeniu 12 miesięcznego programu, M-1 student może otrzymać 3-miesięczne pozwolenie na pracę. W dodatku, małżonkowie i dzieci mogą akompaniować M-1 studentów poprzez otrzymanie statusu M-3. Warto pamiętac że studenci na wizie M-1 nie mogą zmienić statusu na F-1, ale nie obowiązuje to małżonków którzy bez problemu mogą zmienić status z M-3 na F-1 lub też na inny.

Kancelaria Immigration Law Associates, PC. specializuje się w prawie imigracyjnym już od 19 lat. Aby umówić się na poufną konsultację ktora pomoże Ci zrealizować twoje cele imigracyjne zadzwoń do nas na 847-763-8500 .

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times