Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Memorandum Biura Imigracyjnego Dotyczące Wiz H-1B

Niedawno Biuro Imigracyjne wydało nowe memorandum, które wyjasniło dużo niewadomych dotyczących osób przebywających w Stanach Zjednoczonych w statusie H-1B. Memorandum jest bardzo korzystne dla teraźniejszych i przyszłych pracowników kwalifikujących się na wizę H-1B, a także dla ich małżonków i dzieci, które otrzymują wizę H-4.

Wiza H-1B jest wizą pracowniczą pozwalajacą osobom z wyższym wykształceniem (amerykańskim Bachelor's lub polskim magistrem) na podjęcie pracy w Stanach Zjednoczonych w stosownym do ich wykształcenia zawodzie.  W dodatku, pracodawca musi udowodnić, że stanowisko wymaga wyższego wykształcenia i że zapłaci pracownikowi obowiązującą średnią stawkę. Wiza H-1B może być wydana na trzy lata, z możliwością jednego trzyletniego przedłużenia, a więc łącznie na sześć lat. Tak długo jak jeden z małżonków ma status H-1B, tak długo pozostały małżonek i dzieci poniżej dwudziestego pierwszego  roku życia kwalifikują się na status H-4.  Osoby w statusie H-4 mogą uczęszczać do szkoły, ale nie mogą pracować.

Pierwsza część nowego memorandum potwierdziła że okres spędzony w statusie H-4 przez małżonka lub dziecko posiadacza wizy H-1B nie zalicza się do okresu ważności statusu H-1B.  A więc, małżonka, która spędziła sześć lat w statusie H-4, kwalifikuje się na dodatkowe sześć lat w statusie H-1B jeżeli posiada wyższe wykształcenie i spełnia wszystkie inne wymagania na tą wizę. 

Druga część memorandum dotyczy przedłużenia statusu H-1B na dłużej niż maksymalnie dozwolone sześć lat jeżeli pracownik jest sponsorowany na pobyt stały przez pracę i spełnia jedno z dwóch wymagań: jego certifikacja w departamencie pracy toczy się już dłużej niż rok, albo jego petycja imigracyjna jest zatwierdzona lecz pracownik nie może otrzymać zielonej karty ponieważ został wyczerpany limit wiz imigracyjnych w jego kategorii.  Memorandum potwierdza że pracownik może starać się o takie przedłużenie bez różnicy czy przebywa w Stanach Zjednoczonych w statusie H-1B czy jest zagranicą.

Memorandum także wyjasniło, że osoby, które są w legalnych statusie H-1B i opuszczą Stany Zjednoczone na dłużej niż rok mają opcję powrotu i wykorzystnia reszty okresu pozostającego z sześciu lat bez ponownego zmagania się o jedną z 65,000 wiz H-1B. Jeżeli nie chcą wykorzystać pozostającego okresu i wolą starać się od nowa o pełne sześć lat w statusie H-1B, muszą po raz drugi stanąć w kolejce po jedną z 65,000 wiz.

Kancelaria adwokacka Immigration Law Associates, P.C. ma ponad siedemnaście lat doswiadczenia w zakresie prawa imigracyjnego, włącznie w procesem H-1B. Po więcej informacji na temat wiz H-1B lub zmian w prawie imigracyjnym prosimy umówić się na konsultację dzwoniąc pod numer (847) 763-8500.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times