Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Możliwość otrzymania stałego pobytu przez dzieci które ukończyły 21 lat

 
Otrzymanie stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych często zależy od zaprezentowania swojej sprawy w jasny i przekonujący sposób. Prawo imigracyjne jest bardzo skomplikowane i osoby składające aplikację często pomijają ważne argumenty które mogą znacznie pomóc w ich sprawie. Nasza kancelaria niedawno reprezentowała klienta w takiej właśnie sprawie streszczonej poniżej.

Obywatelka Stanów Zjednoczonych złożyła imigracyjną petycję dla swojego brata 15 listopada 1990. Petycja została zatwierdzona 10 grudnia 1990; imigracyjna wiza w końcu została udostępniona kiedy petycja została uaktualniona 1 grudnia 2002 (data uaktualnienia petycji jest wyznaczana przez Departament Stanu, który w połowie każdego miesiąca wydaje listę informujacą które petycje będa uaktualnione w nadchodzącym miesiącu, tzw Visa Bulletin). Po uaktualnieniu petycji, brat z żoną i dwójką dzieci złożyli aplikację o imigracyjna wizę. Po upływie roku czasu, Ambasada wezwała brata, żonę i jedną córke na rozmowę, pomijając drugą córkę która urodziła się 18 listopada, 1981, co znaczy że skończyła 21 lat zaledwie 13 dni przed uaktualnieniem się petycji.

W czasie rozmowy, konsul poinformawał rodzinę ze najstrasza córka nie kwalifikuje się na imigracyjną wizę ponieważ skończyła 21 lat. Na tej podstawie jej aplikacja o pobyt stały została odmówiona; reszta rodziny została zatwierdzona. Konsul poradził by rodzice złożyli na córkę nową petycję po otrzymaniu zielonej karty na którą musiałaby czekać wiele lat.

Konsul nie wspomniał, i prawdopodobie nie wiedział, o ustawie imigracyjnej która była podpisana przez Prezydenta Bush w sierpniu 2002, tzw "Child Status Protection Act." Ustawa ta w niektórych przypadkach pozwala na uratowanie ważności aplikacji imigracyjnych dzieci które ukończyły 21 rok życia. Przed ustaleniem tego prawa, aby skorzystać z petycji imigracyjnej złożonej na jednego z rodziców, dzieci musiały mieć mniej niż 21 lat w momencie otrzymania stałego pobytu. "Child Status Protection Act" wprowadził specjalną formułę na przekalkulowanie wieku dziecka które skończyło 21 lat. Jeżeli dzieci ubiegają się o imigracyjną wizę w ciągu roku po uaktualnieniu petycji, ich wiek jest "zamrożony" w dniu uaktualnienia petycji. W dodatku, ustawa pozwala na odjęcie od wieku dziecka okresu kiedy petycja była w toku, to znaczy okresu pomiędzy złożeniem a zatwierdzeniem imigracyjnej petycji. Wynikająca różnica to "zamrożony" wiek dziecka który może pozwolić mu na otrzymanie zielonej karty nawet jeżeli już skończył 21 lat. Jest to raczej skomplikowana formuła, więc osoby które znajdują się w takiej sytuacji powinny udać się po poradę do adwokata imigracyjnego.

W powyższej sprawie, w dniu kiedy petycja została uaktualniona (to jest 1 grudnia 2002) starsza córka miała 21 lat i 13 dni. Od tego wieku "Child Status Protection Act" pozwala nam odjąć tyle dni ile petycja była w toku (od 15 listopada 1990 do 10 grudnia 1990, czyli 25 dni). A więc jej "zamrożony" wiek to 20 lat i 353 dni. Ponieważ jej "zamrożony" wiek był poniżej 21, nasz adwokat poprosił ambasadę o wyznaczenie nowej daty na rozmowę dla starszej córki by poprosić o przyznanie stałego pobytu.

Po przeglądnięciu wszystkich dokumentów od nowa i rozważeniu naszego argumentu, ambasada przyznała ze popełnila błąd i stwierdziła że starsza córka nadal kwalifikuje się na wizę imigracyjną.

"Child Status Protection Act" dotyczy różnych kategorii wizowych, nie tylko tych gdzie dziecko jest podłączone do petycji rodziców złożonej przez brata lub siostrę posiadającą Amerykańskie obywatelstwo. Ponieważ ustawa jest bardzo skomplikowana, kompetentna rada prawnika imigracyjnego może zrobić dużą różnicę w decyzji o otrzymaniu zielonej karty w poszczególnej sprawie.

Po więcej informacji na temat "Child Status Protection Act" lub innych praw imigracyjnych, prosimy o telefon 847-763-8500 lub e-mail: PL-ila@immig-chicago.com.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times