Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Nasze Udane Sprawy

 
Gwiazdy Binarne uzyskują zatwierdzone NIW bez potrzeby listów wsparcia

Gdy beneficjent ma silne poświadczenia i retrogresja nie jest problemem, sprawa (NIW) „National Interst Waiver” może być łatwym rozwiązaniem (NIW jest rodzajem petycji na pobyt stały poprzez prace dla osób których osiągnięcia są korzystne dla USA i brały one ważny udział w dziedzinie pracy). Nasza sprawa była przeprowadzana dla dwóch teoretycznych fizyków którzy poprosili nas o pomoc w przygotowaniu ich sprawy. Jeden z nich mial miedzynarodowa renome, ale chcial pominac potrzebe listow popierajacych, drugi fizyk miał troche mniejszą renome międzynarodową ale mimo to posiadał fantastyczne referencje. W obydwóch sprawach byliśmy w stanie przedstawić wymagany poziom dystynkcji zawodowej z dostepnych nam dokumentów. Obydwie sprawy zostały zatwierdzone bez potrzeby dodatkowych dowodów.
 

 
NIW zatwierdzone dla Biochemika z Ewidencją Odniesienia

Wielu biochemików rozważa tematy związane z poważnymi chorobami takimi jak Alzheimer’s czy cukrzyca. Nasza kancelaria podjęła się sprawy klienta który nie był wyjątkiem. Jej dobrze uwarunkowana zasługa w zakresie dziedziny i zakresie narodowym pozwoliła na fundamenty sprawy NIW (NIW jest rodzajem petycji na pobyt stały poprzez prace dla osób których osiągnięcia są korzystne dla USA i brały one ważny udział w dziedzinie pracy). Mimo to wciąż musieliśmy udowodnić że nasza klientka posiadała odpowiedni poziom wyróżnień w swojej dziedzinie. Ponieważ miała ona wiele publikacji i były one często cytowane nie musieliśm dołączać poświadczeń. Przy składaniu aplikacji dołączyliśmy tylko dowody cytatów dzięki którym sprawa została zatwierdzona.
 

 
Petycja EB-1B dla znakomitego badacza złożona przez prywatnego pracodace zostaje zatwierdzona.

Nasz klient miał świetne referencje na podstawie których byłoby łatwo zbudować sprawe NIW (NIW jest rodzajem petycji na pobyt stały poprzez prace dla osób których osiągnięcia są korzystne dla USA i brały one ważny udział w dziedzinie pracy). Niestety był on obywatelem Indii i dla jego kraju kategoria EB-2 była bardzo cofnięta. Zastanawiał się on nad kategorią EB-1A, lecz perspektywy w tej kategorii były małe, ponieważ ta kategoria skupia sie na tym jak to dana ososba jest wyeksponowana w powronaniu do swojej pracy. Naszczęście spólka biochemiczna miała chęć sponsorować naszego klienta w kategorii EB-1B. Aby udowodnić że ta spółka kwalifikowała się na sponsorowanie naszego klienta oparliśmy naszą sparwe na jego notowanych osiągnięciach badawczych w dziedzinie biochemii. Sprawa została zaakceptowana bez potrzeby dodatkowych dowodów.
 

 
Zatwierdzenie Petycji EB-5 dla Międzynarodowego Inwestora

Nasza kancelaria miała przyjemność reprezentować międzynarodowego inwestora który zainwestował wysaką sumę pieniężną w firme transportową w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ mogliśmy udowodnić ze dana firma znajdowała się w kategorii obszaru poszukiwanych zatrudnień, inwestor musiał udowodnić zaledwie $500,000 zainwestowanej sumy aby zakwalifokować się na otrzymanie stałego pobytu. Niestety ze względu na to, że firma została założona ponad 10 lat temu, inwestor nie był w stanie wykazać wszytskich wymaganych dokumentów aby udowodnić że wstępne fundusze inwestycyjne zostały uzyskane z legalnego źrodła. Pracowaliśmy skrupulatnie z naszym klientem aby przeglądnąć wszytskie dostępne nam dokumenty i aby przygtować zaświadczenia przedstawiające środki funduszy. Również dołączyliśmy skrupulatną analize regulaminu kategorii wizy EB-5 omawiającą wymagania dotyczące leglanego źródła funduszy. Ostatecznie nasza kancelaria była w stanie udowodnić, że nasz klient spełniał wysztkie wymagania pomimo limitowanych dowodów.
 

 
Pomyślny Sukces Ponownego Otwarcia Sprawy i Późniejszej Termiacji Procedur Deportacyjnych.

Nasza klientka, siostra obywatelki Stanów Zjednoczonych, oczekiwała ponad 12 lat na otworzenie jej daty priorytetu aby mogła ona starać się o stały pobyt. Pomimo to USCIS odmowiło jej aplikacje, ponieważ posiadała ona zaległy nakaz deportacji o którym ona nie wiedziała. Procedury deportacyjne zostały rozpoczęte kiedy nasza klientka nie wyjechała ze Stanów Zjednoczonych po przyznaniu dobrowolnego wyjazdu ponad 20 lat temu. Po przeglądnięciu w całości sprawy imigracyjnej naszej klientki byliśmy w stanie dojść do wniosku że sędzia imigracyjny nie podał naszej klientce dokładnych informacji o karach związanych z przekroczeniem przyznaniem dobrowolnego wyjazdu. Byliśmy w stanie użyć ten błąd sądowy razem z faktem że nasza klientka mogła starać się o wize imigracyjną, opartą na petycji złożonej przez jej siostre, aby poprosić pełnomocnika rządowego do wsparcia nas w procesie o ponowne otworzenie sprawy i terminacje procedur deportacyjnych. Nasz wspólnie złożony wniosek został zaakceptowany i nasza klientka była w stanie ponownie złożyć aplikacje o stały pobyt.
 

 
Wiza Grupy U Zostaje Przyznana dla Ofiary Napadu z Bronią.

Młoda kobieta zgłosiła się do nas o pomoc związaną z jej pobytem w Stanach Zjednoczonych. Podczas rozpatrzania jej sprawy imigracyjnej i historii osobistej, dowiedzieliśmy się że była ona ofiarą napadu z bronią. Ta sytuacja potencjalnie kwalifikowała ja na wize kategorii U jako ofiara jednego z kwlaifikowanych się przestępstw. Nasza klientka martwiła się że sprawa może się nie udać z powodu że przestępcy nigdy nie zostali aresztowani. Jednakże, regulamin wymaga tylko aby ofiara przedstawiła chęć współpracy z policją podczas dochodzeń związanych z przestępstwem nawet jeśli przestępcy nie są nigdy złapani. Niestety władze prawne które posiadały naczelnictwo nad dochodzeniem tego przestępstwa odmówiły udostepnienia potrzebnych certyfikatów, ponieważ nie posiadały one wiedzy o wizie kategorii U. Aby otrzymać potrzebne certyfikaty nasz personel pracował bez wytchnienia przez wiele miesięcy aby uświadomić wcześniej wspomniane władze prawne o detalach wizy kategorii U. W momencie kiedy certyfikacje zostały nam udostępnione byliśmy w stanie złożyć aplikacje w immieniu naszej klientki na wize kategorii U, kótra została niedawno jej przyznana przez USCIS pozwalając naszej klientce utrzymać legalny status jak i również perspektywe na stały pobyt.
 

 
O-1 Wiza Zatwierdzona dla Pianistki

Pianistka specializującą się w akompaniamencie poprosiła nas o pomoc w zmianie statusu z F-1 Optional Practical Training czyli praktyki dla studentów kończącej się w czerwcu na wizę pracowniczą O-1 dla artystów. W przeszłości pracowaliśmy już nad wieloma tego rodzaju sprawami więc złożyliśmy wystarczającą dokumentację uwzględniającą że nasza klientka spełnia wszystkie wymagania. Z tego względu byliśmy bardzo zadziwieni że otrzymaliśmy prośbę o więcej dowodów. Jednak byliśmy pewni że pianistka kwalifikuje się na wizę O-1 i odpowiedzieliśmy na prośbę, specyficznie dokumentując że spełnia ona wszystkie kryteria. Udało nam się otrzymać zatwierdzenie dla naszej klientki wystarczająco wcześnie aby mogła ona brać udział w letnim festiwalu muzycznym.
 

 
Demonstracja Wpływu Prowadząca do Zatwierdzenia NIW

Nasz klient był naukowcem który przeprowadzał badania w bardzo specificznym zakresie naukowym. Ponieważ jest bardzo mało naukowców w tej dziedzinie, wynikało na to że nasz klient nie miał wystarczająco cytatów do jego publikacji które mogły udowodnić jego znaczny wpływ w dziedzinie. Był on jednak recenzentem dla programu dotacji federalnych już przez kilka lat. Kiedy otrzymaliśmy prośbę o więcej dowodów jego wpływu, byliśmy w stanie pokazać znaczny wpływ na podstawie jego recenzji. Dołączyliśmy też analizę cytatów do jego publikacji wskazujących na jego dalszy wpływ w zakresie naukowym. Sprawa została zaakceptowana.
 

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times