Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Odmowa Aplikacji o Stały Pobyt dla Polskiego Naukowca: Zrozumienie sekcji 245(k)

 
Niedawna decyzja Biura Imigracyjnego podkreśla ważność zrozumienia wszystkich przepisów dotyczących osoby starające się o pobyt stały, jak również ich dokładnego przestrzegania. Polski naukowiec prowadząca badania na Uniwersytecie w Idaho związane z obroną przeciwko bioterroryzmowi może zostać deportowana po tym jak Biuro Imigracyjne odmówiło jej stałego pobytu. W 2003, za pomocą uniwersytetu, Biuro Imigracyjne zatwierdziło jej petycję imigracyjną w kategorii wybitnego naukowca, co pozwoliło jej na złożenie aplikacji o pobyt stały. Podczas kiedy Biuro Imigracyjne rozpatrywało jej aplikację o pobyt stały, otrzymała roczne pozwolenie na pracę. Niestety, po wygaśnięciu pozwolenia na pracę, jej aplikacja o przedłużenie została odrzucona dwa razy z powodu załączenia niepoprawnych zdjęć. Zanim otrzymała nowe pozwolenie na pracę, minęło osiem miesięcy podczas których kontynuowała pracę bez ważnego pozwolenia. Zrobiła to polegając na poradzie uniwersytetu, który błędnie poinformował ją, że złożenie aplikacji automatycznie upoważnia ją do pracy przez okres 240 dni. Fakt że pracowała nielegalnie przez osiem miesięcy spowodował, że Biuro Imigracyjne odrzuciło jej aplikację o pobyt stały pozostawiając ją bez legalnego statusu i podlegającą deportacji. W dodatku, Biuro Imigracyjne podkreśliło, że ona sama jest odpowiedzialna za zrozumienie i przestrzeganie przepisów imigracyjnych, a fakt że była wprowadzona w błąd przez uniwersytet nie ma znaczenia.

Ta przykra sytuacja podkreśla, że każda osoba starająca się o tymczasowy lub stały status imigracyjny, musi sama zaznajomić się z rozmaitymi przepisami które mogą ją dotyczyć. Na przykład, wiele osób nie wie, że Akt Imigracyjny zawiera paragraf 245(k), który pozwala na zatwierdzenie stałego pobytu nawet jeżeli aplikant pracował nielegalnie albo utracił tymczasowy status, z tym że okres nielegalnego pobytu lub pracy nie może przekroczyć 180 dni i dotyczy tylko osób sponsorowanych przez pracę w następujących kategoriach:

  • EB-1: osoby o nadzwyczajnych umiejętnościach, wybitni profesorowie i naukowcy, dyrektorzy i kierownicy firm międzynarodowych
  • EB-2: osoby należące do zawodów wymagających stopień magistra lub osoby o wyjątkowych umiejętnościach
  • EB-3: fachowcy, profesjonaliści i inni pracownicy
  • EB-4: pracownicy religijni

Warto pamiętać, że samo złożenie aplikacji o stały pobyt nie upoważnia osobę do pracy. Aplikant musi załączyć osobną aplikację o pozwolenie na pracę i dopiero po jej zatwierdzeniu może legalnie pracować. A więc okres pomiędzy złożeniem aplikacji o pozwolonie na pracę a jej zatwierdzeniem też liczy się jako praca bez upoważnienia i nie może przekroczyć 180 dni włącznie o okresem nielegalnej pracy przed złożeniem aplikacji.

W dodatku, nie ma żadnego znaczenia, czy osoba pracuje na cały etat, czy tylko parę godzin dziennie albo parę dni tygodniowo. Na przykład, nawet jeśli osoba pracowała cztery godziny dziennie od poniedziałku to czwartku przez miesiąc czasu, to wszystkie 30 dni tego miesiąca będą uważane za okres nielegalnej pracy. Bardzo istotnym jest nie przekroczenie dozwolonego okresu 180 dni, ponieważ nawet jeden dzień więcej zakończy się odmową zielonej karty i potencjalną deportacją.

Jak już było wspomniane, sekcja 245(k) dotyczy tylko osób sponsorowanych na stały pobyt przez pracę. Warto jednak pamiętać, że prawo imigracyjne także przebacza wygaśnięcie statusu lub pracę bez pozwolenia w wypadku małżonków, rodziców oraz nieletnich dzieci obywateli Stanów Zjednoczonych. Wyszczególnione osoby kwalifikują się na stały pobyt bez różnicy kiedy wygasła ich wiza albo jak długo pracowali bez pozwolenia.

 

By dowiedzieć się czy sekcja 245(k) ma zastosowianie w twojej sprawie prosimy zadzwonić do naszej kancelarii na numer (847) 763 -8500.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times