Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Okres Ważności Wizy U

Wiza U jest przyznawana na okres czterech lat, z możliwością przedłużenia w niektórych sytuacjach. Osoby z zatwierdzoną wizą U mają prawo do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Mogą też wystąpić o stały pobyt po trzech latach otrzymania wizy U.

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times