Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Opcje dla Ofiar Przemocy Domowej oraz Innych Poważnych Przestępstw

 
Ofiary poważnych przestępstw mogą kwalifikować się na wizę U jeśli współpracują z policją albo prokuraturą w prowadzeniu śledztwa, albo na stały pobyt przez złożenie petycji VAWA jeśli są ofiarami przemocy domowej. Kwalifikujące się osoby mogą otrzymać status U albo stały pobyt przez złożenie petycji VAWA nawet jeśli przebywają w Stanach Zjednoczonych nielegalnie albo są w trakcie procesu deportacyjnego.


♦  Zielona karta dla małżonków obywateli lub rezydentów będących ofiarami przemocy domowej

♦  Petycja VAWA dla ofiar przemocy domowej

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times