Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Podejmowanie pracy przez posiadaczy wizy studenckiej F-1

 
A. Zatrudnienie w kampusie

 1. Po wjeździe na teren Stanów Zjednoczonych, posiadacz wizy F-1 może podjąć pracę w kampusie;
 2. W ciągu sesji posiadacz wizy F-1 może pracować 20 godzin tygodniowo, a po zakończeniu sesji - 40 godzin tygodniowo.
 3. Po zakończeniu studiów nie wolno pracować w kampusie.

 
B. Zatrudnienie poza kampusem

 1. Student, który ma dobre wyniki i zakończył jeden pełny rok studiów stacjonarnych, może wystąpić o pozwolenie DSO na podjęcie pracy poza kampusem, pod pewnymi warunkami:
  1. z powodu trudnych warunków ekonomicznych:

   posiadacz wizy F-1, który ma trudne warunki ekonomiczne może pracować 20 godzin tygodniowo, a po zakończeniu sesji - 40 godzin tygodniowo;
  2. z powodu praktyki w organizacji międzynarodowej

   w takim przypadku posiadacz wizy F-1 musi złożyć wniosek o pozwolenie na zatrudnienie. (Prosimy pamiętać, że obecnie są wyjątki od powyższych zasad pracy poza kampusem, dotyczące studentów z Indonezji, Korei Południowej, Malezji, Tajlandii i Filipin. Więcej informacji można uzyskać w naszej kancelarii.)

 
C. Szkolenie praktyczne

 1. Posiadacz wizy F-1, który ukończył jeden pełny rok studiów stacjonarnych, może złożyć wniosek o szkolenie praktyczne, o ile jest ono związane z kierunkiem studiów, o ile ma na celu naukę praktyczną i nie jest to nauka języka angielskiego.
  1. praktyka programowa (Curricular Practical Training - CPT) to praca/nauka, praktyka, edukacja prozawodowa itd; ukończenie jednego roku szkolenia praktycznego na pełnym etacie dyskwalifikuje daną osobę z udziału w fakultatywnym szkoleniu praktycznym, natomiast ukończenie CPT na część etatu - nie dyskwalifikuje; do praktyki zawodowej wymagana jest oferta pracy i wniosek do DSO.
  2. fakultatywne szkolenie praktyczne (Optional Practical Training - OPT) może trwać 12 miesięcy i musi zostać ukończone w ciągu 14 miesięcy po ukończeniu studiów; jeśli odbywa się w czasie sesji, OPT może trwać 20 godzin tygodniowo; OPT można wykonywać również po ukończeniu sesji i po zaliczeniu wszystkich wymaganych zajęć; oferta pracy nie jest wymagana, jednak niezbędne jest polecenie z DSO i pozwolenie na podjęcie pracy.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times