Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Przedłużenie wizy H-1B poza sześcioletni limit, w powiązaniu z aplikacją o stały pobyt

 
Immigration Law Associates, P.C często otrzymuje pytania na temat najlepszej opcji na otrzymanie zielonej karty przez tymczasowych pracowników na wizie H-1B. Najważniejszym jest rozpoczęcie procesu imigracyjnego w odpowiednim terminie pozwalającym na zachowanie możliwości przedłużenia statusu H-1B poza sześcioletni limit, aż do chwili otrzymania zielonej karty.

Wizy H-1B są przyznawane na trzy lata, i mogą być przedłużone na dodatkowe trzy lata (maksymalnie sześć lat). Jednakże, w pewnych sytuacjach status H-1B może być przedłużony w jednorocznych inkrementach poza sześcioletni limit jeżeli pracownik może udowodnić że jego proces sponsorowania na zieloną kartę był rozpoczęty więcej niż 365 dni przed zakończeniem szóstego roku w H-1B. To może być udowodnione przez jeden z następujących dokumentów:

  1. Aplikacja o certyfikację Departamentu Pracy (Forma ETA-9089). Aplikacja ta musi być w toku przez przynajmniej 365 dni, albo jeżeli już jest zatwierdzona to musiała być złożona przynajmniej 365 dni przed zakończeniem szóstego roku w H-1B. W sytuacjach gdzie certifikacja jest już zatwierdzona, warto pamiętać że jest ona ważna przez jedynie 180 dni po jej zatwierdzeniu. A więc pracownik musi złożyć aplikację o przedłużenie statusu H-1B przed upływem 180 dni od zatwierdzenia certifikacji, albo udowodnić że certifikacja była wykorzystana do złożenia drugiego etapu sponsorowania przez pracę (to znaczy I-140 imigracyjnej petycji) w ciągu 180 dni po jej zatwierdzeniu.
  2. Petycja imigracyjna (I-140) w procesie rozpatrywania i złożona więcej niż 365 dni przed datą składania aplikacji o przedłużenie wizy H-1B poza sześcioletni limit.

W dodatku, wiza H-1B może być przedłużona na trzyletni okres poza sześcioletni limit jeżeli pracownik ma zatwierdzoną petycję imigracyjną, ale nie może dokończyć procesu na stały pobyt ponieważ jego data pierwszeństwa w kolejce wizowej nie jest aktualna.

Obcokrajowca na wizie H-1B który chce zachować jak najwięcej opcji, musi założyć proces sponsorowania na zieloną kartę przynajmniej 365 dni przed wygaśnięciem szóstego roku w statusie H-1B, co znaczy że musi zacząć przygotowywać potrzebne dokumenty o wiele wcześniej. Nasza kancelaria często spotyka się z osobami które dużo straciły przez nie skonsultowanie się z nami o wiele wcześniej w ich procesie imigracyjnym. Szczególnie w świetle ostrzejszego nadzorowania procesu imigracyjnego przez Departament Pracy i Biuro Imigracyjne, przygotowanie wymaganych aplikacji w sposób który zapewnia zatwierdzenie wymaga dużo czasu, więc wczesne rozpoczęcie procesu imigracyjnego jest niezbędne. Osoby które nie rozpoczną procesu imigracyjnego w odpowiednej porze gubią opcję przedłużenia statusu H-1B poza sześcioletni limit, i jeżeli ich aplikacja o zieloną kartę jest odrzucona z jakiejkolwiek przyczyny po wygaśnięciu statusu H-1B, muszą opuścić Stany Zjednoczone natychmiast po otrzymaniu odmowy. W porównaniu, osoby które mają legalny status H-1B w czasie odrzucenia ich aplikacji o zieloną kartę mogą legalnie pozostać w Stanach i ponownie rozpocząć sponsorowanie na pobyt stały.

Polecamy by pracownicy na wizie H-1B albo pracodawcy zatrudniający osoby na tej wizie mający zamiar sponsorowania ich na pobyt stały, rozpoczęły ten proces nie później niż w drugim lub trzecim roku po otrzymaniu statutu H-1B. Zapewni im to maksymalny czas na przygotowanie petycji o zieloną kartę, oraz zapewnia że gdyby petycja była odrzucona, pracownik będzie miał wystarczająco czasu na jej ponowienie.

Immigration Law Associates, P.C. już prawie od dwudziestu lat przygotowuje petycje na sponsorowanie przez pracę we wszystkich zawodach. Żeby dowiedzieć się która opcja jest najlepsza dla ciebie, prosimy o umówienie się na konsultację. Zadzwoń na (847) 763-8500 lub wyślij e-mail na PL-ila@immig-chicago.com.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times