Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Przerwy w wymaganym okresie stałego zamieszkania lub fizycznej obecności w Stanach Zjednoczonych

 
Jedną z głównych przyczyn odmowy aplikacji o obywatelstwo (poza niezdaniem egzaminu lub historią kryminalną) jest przerwa w wymaganym okresie stałego zamieszkania lub fizycznej obecności w Stanach Zjednoczonych. Wiele osób błędnie myśli że liczy się tylko okres przed złożeniem aplikacji. Jednakże Biuro Imigracyjne także bierze pod uwage okres pomiędzy złożeniem aplikacji a przesłuchaniem, jak rownież okres pomiędzy przesłuchaniem a przysięgą.

Wymagania co do rezydencji w Stanach Zjednocznych są wyszczególnionie w paragrafie 316 Aktu Imigracyjnego (Immigration and Nationality Act) i mogą być podzielone na cztery oddzielne wymagania.

Tak więc każdy aplikant musi odowodnić że (1) miał stałe zamieszkanie w Stanach Zjednoczonych przez okres co najmniej pięciu lat; 2) w ciągu pięciu lat przed złożeniem aplikacji o obywatelstwo był fizycznie obecny w Stanach przez przynajmniej połowę tego okresu; (3) mieszkał na stałe w stanie gdzie złożył aplikację przez co najmniej trzy miesiące; i (4) nie przerwał okresu stałego zamieszkania w ciągu pięciu lat przed złożeniem aplikacji, oraz w okresie pomiędzy złożeniem aplikacji a datą przesłuchania przez Biuro Imigracyjne.

W zakresie prawa imigracyjnego, stałe zamieszkanie znaczy miejsce uważane przez aplikanta jako swój dom. Intencje aplikanta odnośnie jego domu muszą być określone przez jego czyny a nie jego deklaracje. Biuro Imigracyjne dokładnie wyszczególniło jakie czyny będzie brało pod uwagę w podjęciu decyzji o tym czy długie nieobecności będą uważane za porzucenie stałego zamieszkania w Stanach. Następująco: (1) tymczasowie zatrzymanie pracy na okres wyjazdu poza granicę w porównaniu do całkowitego porzucenia stanowiska; (2) pozostanie najbliższej rodziny w Stanach (3); zatrzymanie domu/apartamentu do którego aplikant może w każdej chwili powrócić; i (4) nie podjęcie pracy zagranicą sa uważane jako czyny sprzyjające argumentowi że aplikant nie porzucił stałego zamieszkania w Stanach.

W 1995, Federalny Sąd Okregowy ustanowił precedens w tej sprawie kiedy zdecydował że aplikantka która opuściła Stany Zjednocznone na jedenaście miesięcy po złożeniu aplikacji i powróciła zaledwie trzy tygodnie przed przesłuchaniem przerwała ciągłość stałego zamieszkania. Ten jedenasto-miesięczny wyjazd, w połączeniu z wielokrotnymi wyjazdami przed złożeniem aplikacji, spowodował przerwę w stałym zamieszkaniu aplikantki przyczyniając się do odmowy jej aplikacji o obywatelstwo.

Warto pamietać więc że osoby starające się o obywatelstwo muszą udowodnić że nie przerwały stałego pobytu w Stanach Zjednoczonych nie tylko w ciągu pięciu lat przed złożeniem aplikacji, ale także w okresie pomiędzy złożeniem aplikacji a datą przesłuchania. Ponieważ Biuro Imigracyjne bierze pod uwagę każdy jeden wyjazd przez złożeniem przysięgi, osoby starające się o obywatelstwo powinny powstrzymać się od podróżowania aż do momentu kiedy otrzymają certyfikat obywatelstwa.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times