Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Rodzina Wnioskodawcy

W zależności od wieku wnioskodawcy, niektórzy członkowie jego rodziny też mogą uzyskać legalny status. Jeżeli wnioskodawca ma wiecej niż 21 lat w momencie zgłoszenia, będzie on mógł dołączyć jego małżonkę i dzieci stanu wolnego. Jeżeli wnioskodawca ma poniżej 21 lat, wtedy może dołączyć małżonkę, dzieci, rodziców, oraz rodzeństwo stanu wolnego poniżej 18 roku życia.

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times