Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Sponsorowanie Przez Rodzinę

 
Sponsorowanie przez rodzinę jest możliwe dla niektórych krewnych obywateli Stanów Zjednoczonych oraz posiadaczy stałego pobytu. Obywatele mogą sponsorować małżonków, dzieci, rodziców, i rodzeństwo. Natomiast posiadacze zielonych kart mogą sponsorować tylko małżonków oraz nieżonate dzieci. Szybkość tego procesu zależy od statusu sponsora oraz jego pokrewieństwa z osobą sponsorowaną. Na przykład, żona sponsorowana przez męża obywatela może otrzymać zieloną kartę w przeciągu 4 miesięcy; natomiast siostra sponsorowana przez brata obywatela musi oczekiwać na stały pobyt ponad 10 lat.
 

A. Obywatele
Bliska rodzina obywatela, włącznie z małżonkami, rodzicami i nieżonatymi dziećmi poniżej 21 roku życia, może starać się o zielona kartę bez czekania w kolejce po wizę ponieważ nie obejmuje ich ograniczenie ilości wiz dostępnych w poszczególnych kategoriach. Jeżeli osoba sponsorowana przebywa legalnie w Stanach Zjednoczonych, może złożyć aplikację o pobyt stały, pozwolenie na pracę oraz dokument pozwalający na wyjazd poza granicę podczas trwania procesu. Osoby które wjechały legalnie, a którym wygasły już wizy albo podjęły się pracy bez pozwolenia, też kwalifikują się na pobyt stały oraz pozwolenie na pracę jeżeli należą do bliskiej rodziny obywateli. Niestety, osoby które nielegalnie przekroczyły granicę nie kwalifikują się na zieloną kartę (chyba że ich petycja była złożona przez 30 kwietnia 2001 roku) nawet jeżeli są małżonkami obywateli.

Warto pamiętać że przy sponsorowaniu przez małżeństwo, Biuro Imigracyjne może przyznać tylko dwuletnią zieloną kartę jeżeli małżeństwo trwa mniej niż dwa lata kiedy przeprowadzana jest rozmowa z oficerem. Przed końcem dwóch lat, małżeństwo musi złożyć wspólną petycję o usunięcie warunków i udowodnić jeszcze raz że są prawdziwym małżeństwem.

Dalsza rodzina obywatela, to znaczy żonate dzieci, dzieci powyżej 21 roku życia oraz rodzeństwo, też może być sponsorowana na pobyt stały. Niestety, ponieważ te kategorie mają ograniczone ilości dostępnych wiz, okres oczekiwania na wizę dla wymienionych krewnych jest bardzo długi. W dotatku, tylko te osoby które są legalnie w Stanach Zjednoczonych albo czekają na wizę w swoim kraju, kwalifikują się na sponsorowanie w tych kategoriach, z wyjątkiem osób dla których petycja była złożona przez 30 kwietnia 2001 roku.
 

B. Rezydenci
Jak już wspomnieliśmy powyżej, posiadacze zielonej karty są w stanie sponsorować jedynie małżonków oraz nieżonate dzieci. Te kategorie są podobnie traktowanie jak dalsza rodzina obywateli w tym że mają ograniczone ilości dostępnych wiz, okres oczekiwania jest bardzo długi i jedynie osoby legalnie przebywające w Stanach Zjednoczonych albo oczekujące na wizę w swoim kraju kwalifikują się na sponsorowanie (z wyjątkiem osób dla których petycja była złożona przez 30 kwietnia 2001 roku).
 

C. Artykuły

 Ostateczne zasady dotyczące praw imigrantów po zgonie uprawnionych krewnych
 Opcje dla obywateli USA sponsorujących swoje narzeczone (narzeczonych) lub żony (mężów)
 Impakt separacji lub rozwodu na otrzymanie stałego pobytu
 Możliwość otrzymania stałego pobytu przez dzieci które ukończyły 21 lat
 Co warto wiedzieć zanim podpiszesz deklarację wsparcia/Affidavit of support!

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times