Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

USCIS podaje pytania i odpowiedzi w sprawie propozycji zmiany podejścia do niektórych wniosków o odstąpienie od zakazu wjazdu w związku z nielegalnym pobytem w USA

 
Ostatnio głośno się zrobiło o nowym przepisie, ogłoszonym przez U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), dotyczącym składania wniosków o odstąpienie od zakazu wjazdu na podstawie wcześniejszego nielegalnego pobytu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Celem tego przepisu jest zmniejszenie czasu, przez jaki – w pewnych sytuacjach - obywatele USA są rozdzieleni ze swoimi współmałżonkami i dziećmi, gdy członkowie tych rodzin przechodzą przez proces uzyskiwania statusu legalnych imigrantów w Stanach Zjednoczonych.

Obecnie współmałżonkowie, synowie i córki obywateli USA, którzy nielegalnie przekroczyli granicę Stanów Zjednoczonych muszą opuścić kraj jeśli chcą się starać, o stały pobyt i nie mogą powrócić do swoich rodzin przez okres od 3 do 10 lat. Takie osoby mogą starać się o uzyskanie uchylenia tego zakazu jeśli mogą udowodnić że posiadający obywatelstwo USA członek ich rodziny bardzo ucierpi w wyniku rozdzielenia. Niestety rozpatrywanie wniosku o uchylenie tego zakazu może potrwać nawet do roku czasu, podczas którego rodzina jest rozłączona. W razie odmowy usunięcia zakazu wjazdu, rodzina pozostaje rozłączona od 3 to 10 lat, dopóki zakaz nie minie. Nowa propozycja uprościłaby rozpatrywanie wniosków o usunięcie zakazu wjazdu w związku z wcześniejszym nielegalnym wjazdem i pobytem; USCIS proponuje rozpatrywanie takich wniosków w Stanach Zjednoczonych, zanim amerykańska rodzina zostanie rozdzielona. Proces ten dotyczyłby imigrantów, którzy mają prawo uzyskać wizę imigracyjną; standardy orzekania w przypadku wniosków powołujących się na trudności nie zmienią się.

W celu udzielenia pomocy potencjalnym imigrantom i ich rodzinom w oddzieleniu rozgłosu od faktów, USCIS opublikował pytania i odpowiedzi wyjaśniające kogo dokładnie ten nowy przepis może dotyczyć i kiedy prawdopodobnie wejdzie on w życie. Osoby pragnące dokładnie zrozumieć ten nowy przepis powinny się z nim zapoznać, aby uniknąć nieporozumień.

Dowiedz się więcej >>>

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times