Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Wiza H-2B, pozwolenie na zatrudnienie tymczasowe

 
Wstęp

Wiza H-2B jest przyznawana pracownikom tymczasowym, pozwalająca obcokrajowcom na pracę poza rolnictwem. Zgodnie z klasyfikacją wiz H-2B praca tymczasowa lub tymczasowe świadczenie usług dotyczy każdej pracy, gdy pracodawca potrzebuje wykonania ich przez danego pracownika, niezależnie od tego czy wykonywana praca jest stała, czy tymczasowa. Osoby wnioskujące o wizę H-2B muszą najpierw otrzymać zatwierdzone pozwolenie na podjęcie pracy przez Departament Pracy. Po zatwierdzeniu wniosku o wizę H-2B, pracownik posiadający wizę H-2B może wjechać na czas określony w pozwoleniu na podjęcie pracy, ale nie może przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych dłużej niż 3 lata.

 
Wymogi strategii H-2B

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times