Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Wiza J-1, w ramach wymiany międzynarodowej

 
Wstęp

Udzielana uczestnikom wymiany międzynarodowej wiza „J” jest nieemigracyjną wizą, udzielaną cudzoziemskim uczestnikom programu „J Visa" - mającego wspomagać wymianę osób, wiedzy i umiejętności w zakresie edukacji, sztuki i nauk przyrodniczych. Jego uczestnikami są studenci wszystkich poziomów naukowych, stażyści szkolący się na stanowisku pracy w firmach, instytucjach i agencjach, nauczyciele szkół podstawowych, średnich i profilowanych, profesorowie przybywający na wykłady lub prowadzący prace badawcze w wyższych uczelniach, badacze naukowi, stażyści w dziedzinie medycyny i podobnych zawodach, goście z zagranicy przybywający w celu podróżowania, obserwowania, doradzania, prowadzenia badań, szkolenia, przekazywania lub demonstrowania wiedzy bądź umiejętności albo uczestniczący w programach typu people-to-people. Program J-Visa pełni rolę sponsora wymiany międzynarodowej, dzięki czemu można otrzymywać wizy J.

 
Elementy wizy J-1:

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times