Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Wiza tymczasowa H-3, w celu odbycia stażu

 
Wstęp

Ubiegający się o wizę H-3 nie jest imigrantem, ale stara się o wjazd na terytorium Stanów Zjednoczonych na zaproszenie organizacji lub osoby tylko w celu odbycia stażu. Przepisy szczególnie zabraniają odbywania stażu „mającego na celu zatrudnienie w celach produkcyjnych.” Jednakże udziela się pozwolenia na określone zatrudnienie, jeśli jest to sporadyczne i niezbędne do odbycia stażu.

 
Okresy pobytu

Stażysta z wizą H-3 może otrzymać zgodę USCIS na pobyt w USA do dwóch (2) lat.

 
Możliwość edukacji w USA

Stażyści z wizą H-3 mają prawo (w ramach odbywania stażu, a nie jako jego główny cel) studiować w Stanach Zjednoczonych.

 
Zatrudnienie

Stażysta z wizą H-3 NIE MOŻE podejmować pracy produkcyjnej, o ile nie jest to sporadyczne i niezbędne do odbycia stażu. „Zatrudnienie produkcyjne” stwierdzano w przypadkach, gdy (a) stażyście oferowano wysoką płacę, (b) program stażu jest długi i powtarzalny, co się wiążę głównie ze szkoleniem na stanowisku pracy.

 
Możliwość przybycia do USA współmałżonków stażystów

Współmałżonkowie posiadaczy wiz H-3 NIE mają prawa podejmowania pracy.

 
Szczególne wymogi udzielania wizy H-3

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times