Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Wiza U dla Ofiar Poważnych Przestępstw

 
Prawo ustanawiające wizę U zostało wprowadzone w 2000 r. jako część Aktu Broniącego Ofiar Handlu Ludźmi i Przemocy (Victims of Trafficking and Violence Protection Act). Wiza U jest dostępna dla ofiar które pomagają urzędnikom w prowadzeniu dochodzeń niektórych przestępstw. Została ona stworzona po to by pomóc policji i innym organom prawnym w prowadzeniu dochodzeń i ściganiu przestępstw, takich jak przemoc w rodzinie, wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi, jednocześnie oferując ochronę dla ofiar zgodnie z humanitarnymi interesami Stanów Zjednoczonych.

Wiza U przynosi wiele korzyści. Oferuje ona cztero-letni legalny status w USA. Ponadto posiadacz wizy U kwalifikuje się do otrzymania pozwolenia na pracę. Może też wystąpić o legalny status dla najbliższych członków rodziny, oraz kwalifikować się na stały pobyt po upływie trzech lat.


♦  Kwalifikacje

♦  Rodzina Wnioskodawcy

♦  Okres Ważności Wizy U

♦  Wiza U dla Osób w Procesie Deportacyjnym

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times