Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Wiza U dla Osób w Procesie Deportacyjnym

Osoby które są w Stanach Zjednoczonych nieleganie albo w procesie deportacyjnym też mogą uzyskać wizę U. W niektórych przypadkach, Sąd Imigracyjny może być skłonny do zamknięcia procesu deportacyjnego nawet w trakcie rozpatrywania petycji o wizę U. W większości pozostałych przypadków, Sędzia odraczy ostateczną dezycję o deportacji aż do otrzymania decyzji o wizie U. Jeśli będzie ona pozytywna, proces deportacyjny zostanie umorzony.

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times