Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Wizy biznesowe B-1

 
Wstęp

Wiza B-1 jest wizą tymczasową, nieemigracyjną udzielaną osobom, które zamierzają wjechać do Stanów Zjednoczonych w celach biznesowych na pewien czas. Posiadacz wizy B-1 może ubiegać się o wizę w uzasadnionych celach handlowych lub zawodowych, na przykład na spotkania, konferencje lub konsultacje w Stanach Zjednoczonych w związku z prowadzeniem międzynarodowej działalności biznesowej i handlowej. Posiadacz wizy B-1 może uzyskać pozwolenie na pobyt na 6 miesięcy z możliwością przedłużenia.

 
Elementy wizy B-1:

 
Ważne założenia Wizy B-1

Strategiczne założenia wizy B-1 to podstawowe punkty regulujące korzystanie przez zagranicznego pracodawcę lub obcokrajowca z wizy B-1. Założenia te również są ważnymi czynnikami, które mogą regulować okres ważności wizy B-1 oraz czy zagraniczny pracodawca i/lub przyszły cudzoziemski pracownik mogą rozważać wystąpienie o inną kategorię wizy nieimigracyjnej.

Nie jest to pełna lista i z przyjemnością odpowiemy na wszelkie zapytania dotyczące przypadków, które mogą być klasyfikowane jako objęte wizą B-1.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times