Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Wizy turystyczne B-2

 
Wstęp

Wiza B-2 jest wizą tymczasową, nieemigracyjną udzielaną osobom, które zamierzają wjechać do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych na pewien czas. Posiadacz wizy B-2 może uzyskać pozwolenie na pobyt przez 6 miesięcy.

 
Elementy wizy B-2:

 
Ważne założenia wizy B-2

Nie jest to pełna lista i z przyjemnością odpowiemy na wszelkie zapytania dotyczące przypadków, które mogą być klasyfikowane jako objęte wizą B-2.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times