Immigration Law Associates
Chicago Lawyer, Attorney: Green Card, H-1B, National Interest Waiver, J-1, Spouse, Fiance, Student Visa, VAWA, Citizenship, Removal, Korean, Polish, Japanese, Spanish

Zwolnienie z egzaminu na obywatelstwo:

Trudny standard do spełnienia

 
Wymaganie by każdy kandydat na obywatelstwo znał podstawową historię Stanów Zjednoczonych oraz był w stanie czytać, pisać i rozmawiać po angielsku jest istotne nie tylko by zapewnić lojalność kandydata przez zrozumienie i docenienie historii tego kraju, ale także by zapewnić że wszyscy obywatele Stanów Zjednoczonych dzielą współną perspektywę kulturalną. Chociaż jest trudno zdać egzamin w nierodzimym języku, wielu rezydentów może go zaliczyć poprzez dokładną naukę oraz częstą rozmowę z ludźmi mówiącymi po angielsku.

Istnieją jednak przypadki gdzie kandydat nie jest w stanie nauczyć się historii ani języka angielskiego ponieważ ma poważne problemy zdrowotne. W takich przypadkach Biuro Imigracyjne pozwala kandydatowi starać się o zwolnienie lekarskie które może być złożone razem z aplikacją o obywatelstwo, albo podczas rozmowy z oficerem. Idealnie, zwolnienie lekarskie powinno być przedstawione przez egzaminem, a kandydat powinnien stawić się na rozmowę z tłumaczem by ułatwić komunikację z oficerem.

Żeby kandydat zakwalifikował się na zwolnienie z egzaminu, jego problemy zdrowotne muszą być kompletnie i dokładnie opisane przez lekarza. Lekarz musi też opisać połączenie pomiędzy inwalidztwem kandydata a jego zdolnością do nauki, oraz wyrazić profesjonalną opinię że poszczególne inwalidztwo jest bezpośrednią przyczyną dlaczego kandydat nie może nauczyć się historii lub języka angielskiego.

Główną kwestią przy rozpatrzeniu aplikacji o zwolnienie lekarskie jest to czy kandydat rzeczywiście cierpi na problemy zdrowotne i czy te problemy uniemożliwiają naukę obcego języka lub historii. To znaczy że nie wystarczy udowodnić że kandydat cierpi z jakiejś formy inwalidztwa; musi także udowodnić że inwalidztwo bezpośrednio wpływa na jego zdolność do nauki. Klasyczne przykłady to choroba Alzheimera, otępienie, oraz zaburzenia psychiczne.

Dodatkowo, lekarz wypełniający aplikację o zwolnienie musi mieć ogólne doświadczenie w zakresie poszczególnej choroby kwalifikującej kandydata na zwolnienie. Lekarz który nie jest specjalistą także może wypełnić potrzebny formularz jeżeli jego doświadczenie pozwala mu postawić taką diagnozę.

Jeżeli kandydat zakwalifikuje się na zwolnienie lekarskie, będzie kompletnie zwolniony z egzaminu. Jeżeli jednak zapadnie postanowienie że kandydat jest w stanie nauczyć się na przykład historii ale nie języka angielskiego, kandydat będzie musiał zdać egamin z historii przy pomocy tłumacza. Oczywiście, jeżeli biuro imigracyjne nie przyjmie zwolnienia lekarskiego, kandydat będzie musiał zdać wszystkie części egzaminu.

Jeżeli macie pytania na temat zwolnienia lekarskiego albo potrzebujecie pomocy z złożeniu aplikacji o obywatelstwo i przygotowaniu się na egzamin, prosimy o kontakt z naszą kancelarią przez e-mail PL-ila@immig-chicago.comlub telefon (847) 763-8500.

 

Contact Us:

(847) 763-8500 via email

Visit Us:

8707 Skokie Blvd., Suite 302
Skokie, IL 60077
(Chicago Metro Area)

Languages:

Korean, Polish, Spanish
Visa Bulletin Processing Times