Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

EB-3 dla Profesjonalistów i Kwalifikowanych Pracowników

Amerykańscy pracodawcy mogą sponsorować swoich pracowników na zieloną kartę jeżeli dostosują się do określonej procedury. Większość zawodów wymaga otrzymania certyfikatu z Departamentu Pracy potwierdzającego braku Amerykańkich pracowników na dane stanowisko. Taki certifikat może być uzyskany jeżeli po przeprowadzeniu intensywnej rekrutacji pracodawca może udowodnić że nie znalazł kwalifikowanej osoby na oferowane stanowisko. Ten pierwszy etap w sponsorowanu przez pracę, czyli otrzymanie certifikatu Departamentu Pracy, nazywa się PERM.

Warto pamiętać że niektóre zawody nie wymagąją ceryfikatu Departamentu Pracy ponieważ brak Amerykańskich pracowników w tych zawodach jest uznany ogólnie. Do tej kategorii zaliczają się pielęgniarki, fizjoterapeuci, lekarze pracujący w wyszczególnionych rejonach, osoby z wyjątkową zdolnością i międzynarodowym uznaniem, oraz kierownicy międzynarodowych firm.

Po otrzymaniu certyfikatu Departamentu Pracy, pracodawca może przejść do drugiego etapu sponsorowania, czyli złożenia petycji I-140 w Biurze Imigracyjnym wraz z dokumentami potwierdzającymi finansową stabilność firmy oraz kwalifikacje pracownika na oferowane stanowisko. Petycja I-140 musi być złożona w ciągu 180 dniu po zatwierdzeniu certyfikatu Departamentu Pracy.

Ostatnim etapem w sponsorowaniu przez pracę jest złożenie aplikacji o zieloną kartę. Ponieważ sponsorowanie na pracę jest podzielone na różne kategorie w zależności od kwalificji pracownika, okres oczekiwania na złożenie ostatniego etapu jest zależny od kategorii w której osoba jest sponsorowana. Niektóre kategorie, takie jak pracownicy z diplomem magistra, mogą równoczesnie zaliczyć drugi i trzeci etap. Natomiast pracownicy z małym doświadczeniem muszą odczekać parę lat po zakończeniu drugiego etapu zanim mogą starać się o zieloną kartę.

Warto też pamiętać że sponsorowanie przez pracę jest możliwe tylko dla osób które przebywają legalnie w Stanach Zjednoczonych albo czekają na wizę imigracyjną w swoim kraju, z wyjątkiem osób którzy rozpoczęli sponsorowanie przez 30 kwietnia 2001 roku.