Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

I-751 Petycja aby Usunąć Warunki Dotyczące Stałego Pobytu

Sponsorowanie na pobyt stały na podstawie małżeństwa jest często spotykane w Stanach Zjednoczonych. Obcokrajowcy którzy zawierają związek małżeński z amerykańskimi obywatelami mogą ubiegać się o pobyt stały na tej podstawie bez opuszczenia Stanów Zjednoczonych jeżeli legalnie przekroczyli granicę. Wystarczy by obcokrajowca złożył aplikację o pobyt stały (I-485), wraz z petycją imigracyjną (I-130) podpisaną przez obywatela. Po wstępnym rozpatrzeniu aplikacji o stały pobyt, Biuro Imigracyjne zaprosi małżonków na rozmowę z urzędnikiem imigracyjnym gdzie będą musieli udowodnić że małżeństwo nie było zawarte tylko w celu otrzymania stałego pobytu. Jeżeli rozmowa zakończy się sukcesem, obcokrajowca otrzyma pobyt stały, który może być warunkowy lub bezwarunkowy. Warunkowy pobyt stały jest przyznawany w sytuacji kiedy małżeństwo trwa mniej niż dwa lata kiedy przeprowadzana jest rozmowa z urzędnikiem imigracyjnym. Obecnie, w Biurze Imigracyjnym w Chicago rozpatrzenie aplikacji o pobyt stały na podstawie małżeństwa zajmuje tylko 4-6 miesięcy, stwarzając dużą szansę na otrzymanie warunkowego pobytu. Jest on przyznawany na dwa lata, pod koniec których małżeństwo musi złożyć wspólną petycję o usunięcie warunków na Formularzu I-751 i udowodnić jeszcze raz że są prawdziwym małżeństwem. Jeśli małżonkowie nie złożą wspólnej petycji I-751 w terminie (to znaczy w ciagu 90 dni przed wygaśnięciem tymczasowej zielonej karty), zagraniczny małżonek utraci legalny status i może być deportowany.

Warto pamietać że sukces aplikacji o pobyt stały zależy od ważności i długości małżeństwa. Dlatego separacja lub rozwód z Amerykańskim obywatelem w okresie kiedy czekamy na przyznanie stałego pobytu stwarzają poważne problemy które mogą przyczynić się do jego odmowy.

Separacja lub rozwód przed otrzymaniem tymczasowej zielonej karty

Co dzieje się kiedy małżeństwo rozpada się po złożeniu aplikacji na pobyt stały ale przed wymaganą rozmową? W takim przypadku, obywatel Stanów Zjednoczonych może unieważnić złożoną petycję poprzez zawiadomienie Biura Imigracyjnego o zakończeniu związku. Nawet jeśli petycja nie jest oficialnie odwołana, Biuro Imigracyjne i tak odmówi stałego pobytu ponieważ przepisy wymagaja automatycznego unieważniena petycji w razie rozpadu małżeństwa. W takich przypadkach, obcokrajowca powinnien skontaktować się z adwokatem aby zorientować czy istnieją inne możliwości na zdobycie stałego pobytu, na przykład przez innego członka rodziny albo przez pracę. W niektórych przypadkach można powołać się na humanitarny argument jeżeli opuszczenie Stanów Zjednoczonych spowodowało by wyjątkowe trudności dla obcokrajowca. Niestety, ten argument musi być niezmiernie przekonujący i jest bardzo trudny do wygrania. Argument ten może się udać jeżeli obcokrajowca złoży petycję udowadniającą że (1) małżeństwo było zawarte w dobrej intencji oraz że (2) podczas małżeństwa, amerykański obywatel maltretował albo znęcał się nad małżonkiem.

Separacja lub rozwód po otrzymaniu tymczasowej zielonej karty

Jak było wspomniane powyżej, obcokrajowca który otrzyma tymczasową zieloną kartę musi złożyć petycję o usunięcie warunków na Formularzu I-751 w ciagu 90 dni przed wygaśnięciem tymczasowej zielonej karty. Pary które żyją w separacji mogą zdecydować się na złożenie wspólnej petycji o usunięcie warunków jeśli ich stosunki są dalej przyjacielskie. Petycji powinny towarzyszyć jasne i przekonujące dowody że małżeństwo bylo zawarte w dobrej wierze.

W przypadku kiedy wspólne złożenie wniosku jest nie możliwe, osoba posiadająca tymczasowy stały pobyt musi złożyć prośbę (tzw "waiver") o zawieszenie wymagania aby obie strony podpisały petycję. Żeby uzyskać "waiver" obcokrajowca musi udowodnić jedną z trzech rzeczy:(1) utrata stałego pobytu i opuszczenie Stanów Zjednoczonych spowodowało by wyjątkowe trudności; (2) małżeństwo było zawarte prawowicie ale zakonczylo sie rozwodem; albo (3) maltretowanie albo znęcanie się nad obcokrajowcą przez amerykańkiego obywatela w czasie trwania małżeństwa.

Niedawno, Biuro Imigracyjne ustaliło nowy protokół pozwalajacy na złożenie "waiver" nawet przed zakończeniem procesu rozwodowego.W trakcie rozpatrywania takich petycji, Biuro Imigracyjne wyśle list do tymczasowego rezydenta z prośbą o dostarczenie aktu rozwodu przed podjęciem finałowej decyzji, dając rezydentowi 87 dodatkowych dni na zakończenie procesu rozwodowego. Jeżeli rozwód nie zostanie zakończony w czasie, Biuro Imigracyjne nie bedzie mogło zatwierdzić petycji i tymczasowy rezydent będzie podany do deportacji. Będzie miał szansę odzyskać status popiero podczas procesu deportacyjnego po uzyskaniu rozwodu i po przekonaniu sędziego imigracyjnego że małżeństwo było zawarte w dobrej wierze.

Ze względu na poważne konsekwencje nie zastosowania sie do właściwej procedury, tymczasowi rezydenci powinni zawsze skonsultować się z adwokatem imigracyjnym by ocenić wszystkie dostępne im opcje.