Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Opcje dla Krewnych Obywateli USA

Sponsorowanie przez rodzinę jest możliwe dla niektórych krewnych obywateli Stanów Zjednoczonych oraz posiadaczy stałego pobytu. Obywatele mogą sponsorować małżonków, dzieci, rodziców, i rodzeństwo. Natomiast posiadacze zielonych kart mogą sponsorować tylko małżonków oraz nieżonate dzieci. Szybkość tego procesu zależy od statusu sponsora oraz jego pokrewieństwa z osobą sponsorowaną. Na przykład, żona sponsorowana przez męża obywatela może otrzymać zieloną kartę w przeciągu 4 miesięcy; natomiast siostra sponsorowana przez brata obywatela musi oczekiwać na stały pobyt ponad 10 lat.

A. Obywatele

Bliska rodzina obywatela, włącznie z małżonkami, rodzicami i nieżonatymi dziećmi poniżej 21 roku życia, może starać się o zielona kartę bez czekania w kolejce po wizę ponieważ nie obejmuje ich ograniczenie ilości wiz dostępnych w poszczególnych kategoriach. Jeżeli osoba sponsorowana przebywa legalnie w Stanach Zjednoczonych, może złożyć aplikację o pobyt stały, pozwolenie na pracę oraz dokument pozwalający na wyjazd poza granicę podczas trwania procesu. Osoby które wjechały legalnie, a którym wygasły już wizy albo podjęły się pracy bez pozwolenia, też kwalifikują się na pobyt stały oraz pozwolenie na pracę jeżeli należą do bliskiej rodziny obywateli. Niestety, osoby które nielegalnie przekroczyły granicę nie kwalifikują się na zieloną kartę nawet jeżeli są małżonkami obywateli (chyba że ich petycja była złożona przez 30 kwietnia 2001 roku albo otrzymają specjalny waiver/usunięcie zakazu wjazdu).

Warto pamiętać że przy sponsorowaniu przez małżeństwo, Biuro Imigracyjne może przyznać tylko dwuletnią zieloną kartę jeżeli małżeństwo trwa mniej niż dwa lata kiedy przeprowadzana jest rozmowa z oficerem. Przed końcem dwóch lat, małżeństwo musi złożyć wspólną petycję o usunięcie warunków i udowodnić jeszcze raz że są prawdziwym małżeństwem.

Dalsza rodzina obywatela, to znaczy żonate dzieci, dzieci powyżej 21 roku życia oraz rodzeństwo, też może być sponsorowana na pobyt stały. Niestety, ponieważ te kategorie mają ograniczone ilości dostępnych wiz, okres oczekiwania na wizę dla wymienionych krewnych jest bardzo długi. W dotatku, tylko te osoby które są legalnie w Stanach Zjednoczonych albo czekają na wizę w swoim kraju, kwalifikują się na sponsorowanie w tych kategoriach, z wyjątkiem osób dla których petycja była złożona przez 30 kwietnia 2001 roku.

B. Rezydenci

Jak już wspomnieliśmy powyżej, posiadacze zielonej karty są w stanie sponsorować jedynie małżonków oraz nieżonate dzieci. Te kategorie są podobnie traktowanie jak dalsza rodzina obywateli w tym że mają ograniczone ilości dostępnych wiz, okres oczekiwania jest bardzo długi i jedynie osoby legalnie przebywające w Stanach Zjednoczonych albo oczekujące na wizę w swoim kraju kwalifikują się na sponsorowanie (z wyjątkiem osób dla których petycja była złożona przez 30 kwietnia 2001 roku albo tych które otrzymają specjalny waiver/usunięcie zakazu wjazdu).