Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Wizy B-1/B-2

Wstęp

Wiza B-2 jest wizą tymczasową, nieemigracyjną udzielaną osobom, które zamierzają wjechać do Stanów Zjednoczonych w celach turystycznych na pewien czas. Posiadacz wizy B-2 może uzyskać pozwolenie na pobyt przez 6 miesięcy.

Elementy wizy B-2:

  • Przedstawienie szczególnych i realnych planów na cały okres pobytu;
  • Istotne jest opuszczenie granic Stanów Zjednoczonych w przewidzianym czasie: Należy ustalić, że wyjazd ze Stanów Zjednoczonych nastąpi po zakończeniu pobytu czasowego. Przewidywany czas pobytu musi być zgodny z zaplanowanym celem;
  • Istotne jest dotrzymanie dopuszczalnego terminu przebywania: Ponieważ wiza B-2 jest wyłącznie wizą pobytową, ubiegający się musi dotrzymać terminu jej ważności;
  • Wykazanie odpowiednich więzów z krajem ojczystym: W celu wykazania dotrzymania terminu ważności wizy posiadacz wizy B-2 musi wykazać zamiar powrotu do swojego kraju. Takimi wskazówkami mogą być: stałe zatrudnienie, poważne związki biznesowe lub finansowe, bliskie więzy rodzinne lub inne zobowiązania.

Ważne założenia wizy B-2

  • Możliwość skorzystania z edukacji w USA: Posiadacze wizy B-2 mają prawo studiować w USA, JEŚLI STUDIA NIE BYŁY PRZEWIDYWANE I NIE SĄ GŁÓWNYM CELEM PODRÓŻY. Ponadto czas trwania studiów musi być ograniczony (nie może przekroczyć 18 godzin tygodniowo). Jeśli głównym celem pobytu ma być nauka należy składać wnioski o wizę F-1 lub M-1.
  • Źródło zarobkowania lub wynagradzania finansowego: Ponieważ wiza B-2 nie uprawnia do podejmowania pracy w USA, jej posiadacz nie może otrzymywać wynagrodzenia ze Stanów Zjednoczonych.

Nie jest to pełna lista i z przyjemnością odpowiemy na wszelkie zapytania dotyczące przypadków, które mogą być klasyfikowane jako objęte wizą B-2.