Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Wizy E-1/E-2

Osoba, która chce przyjechać do Stanów Zjednoczonych z zamiarem prowadzenia biznesu w którym zainwestowała pokaźną sumę pieniędzy może starać się o wizę E-2. Jest to tymczasowa wiza pracownicza pozwalająca na dwuletni pobyt w Stanach Zjednoczonych po to by rozwinąć nowy biznes. Jeżeli biznes dobrze się rozwija i przynosi zyski, pobyt może być przedłużany co dwa lata bez ograniczenia. Ponieważ Polska zawarła odpowiedni traktat ze Stanami Zjednoczonymi, obywatele Polski mogą starać się o wizy E-2 jeżeli spełniają wszystkie inne warunki.
 

Cztery główne warunki do otrzymania wizy E-2

 1. Niezbędna rola w biznesie

  Osoba która stara się o wizę E-2 musi wypełniać niezbędną rolę w biznesie, np inwestor który będzie odpowiedzialny za rozwijanie i prowadzenie inwestycji. Przepisy wymagają by inwestor zajmował się wyłącznie rozwijaniem swojego bizensu i nie pozwalają na pracę w innym zakresie.
   
 2. Inwestycja musi być aktywna

  Inwestycja kwalifikująca się na wizę E-2 musi być prawdziwym i aktywnym komercyjnym przedsięwzięciem, oferującym usługi lub produkty. Na przykład, przelanie pieniędzy na biznesowe konto nie wystarczy by udowodnić aktywną inwestycję. W momencie kiedy te fundusze są wykorzystane w normalnych operacjach biznesu, np. na wypłacenie pensji dla pracowników, zakup towaru i wyposażenia, wynajęcie lub zakup lokalu, lub pokrycie innych kosztów operacji, inwestycja staje się aktywna.
   
 3. Inwestycja musi być pokaźna

  Inwestycja musi być pokaźna, chociaż przepisy nie podają minimalnej sumy która musi być zainwestowana i nie ma absolutnego testu który może wyznaczyć wystarczającą sumę.

  Ponieważ przepisy nie wymagają poszczególnej sumy inwestycji, „pokaźność” inwestycji jest rzeczą relatywną i zależy od wielu czynników. Przeważnie, suma inwestycji musi być proporcjonalna do (1) wartości poszczególnego przedsiębiorstwa (test przeważnie stosowany przy zakupie istniejącego biznesu) lub (2) kosztów związanych z założeniem poszczególnego przedsiębiorstwa (test przeważnie stosowany przy otwarciu nowego biznesu).

  W zależności od biznesu, suma inwestycji może się wielce różnić. A więc jeżeli wszystkie inne wymagania są spełnione, suma inwestycji nie powinna być jedynym znaczącym czynnikiem w przyznaniu wizy E-2.
   
 4. Inwestycja nie może być marginesowa

  Inwestor nie kwalifikuje się na wizę E-2 jeżeli jego zamiarem jest zarobienie dochodu wystarczającego jedynie na jego utrzymanie, nawet jeżeli zainwestuje pokaźną sumę. Jeżeli dochody biznesu wystarczają jedynie na utrzymanie inwestora i jego rodziny, inwestycja jest uznana za marginesową. Każda inwestycja musi być w stanie generować znaczne dochody które mogą być zastosowane do powiększenia biznesu, przyjęcia dodatkowych pracowników i wspierania lokalnych biznesów.
   

Gdzie starać się o wizę E-2

 1. Osoby przebywające w Polsce

  Osoby które są w Polsce a chcą otworzyć biznes w Stanach Zjednoczonych mogą starać się o wizę biznesową (B-1) która pozwoli im na podjęcie początkowych transakcji potrzebnych do rozpoczęcia biznesu. Mogą też zatrudnić agenta w Stanach Zjednoczonych który poprowadzi ten etap w ich imieniu. Po otworzeniu biznesu, inwestor może starać się o wizę E-2, która pozwoli mu na prowadzenie i rozwinięcie tego biznesu.
   
 2. Zmiana statusu dla osób przebywających w Stanach Zjednoczonych

  Zmiana statusu na status E-2 jest możliwą dla osób które przybywają w Stanach Zjednoczonych w innym legalnym statusie, np. B-1. Po otworzeniu biznesu, osoba może starać się o zmianę statusu na E-2 by prowadzić i rozwinąć biznes w którym zainwestowała.

  Generalnie, status E-2 jest przyznawany na dwa lata i może być przedłużany bez ograniczenia jeżeli biznes kontynuuje być opłacalnym.
   

Małżonkowie i dzieci inwestorów

 • Małżonkowie i dzieci poniżej dwudziestego pierwszego roku życia mogą towarzyszyć inwestorowi przez cały jego legalny pobyt w Stanach Zjednoczonych. W dodatku, małżonkowie inwestorów mogą otrzymać pozwolenie na pracę w dowolnym kierunku.