Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Wizy H-1B dla Profesjonalistów

Wiza kategorii H-1B pozwala pewnym zagranicznym specjalistom okresowo podejmować pracę w firmach amerykańskich na terenie Stanów Zjednoczonych. Nadaje uprawnienie do legalnego zatrudnienia przez kres do trzech (3) lat, z możliwością przedłużenia na kolejne trzy (3) lata. Z zasady wiza ta jest udzielana na maksymalny okres sześciu (6) lat.

Pracownik zagraniczny może mieć prawo otrzymania wizy H-1B, jeśli:

 1. Praca wymaga „zawodu wyspecjalizowanego.” Zawód wyspecjalizowany to taki, który wymaga:
  • teoretycznego i praktycznego zastosowania wysoko wyspecjalizowanej wiedzy;
  • uzyskania tytułu licencjata (Bachelor’s degree) lub wyższego (BĄDŹ JEGO EKWIWALENTU), jako minimum wejścia do zawodu w Stanach Zjednoczonych.
 2. Pracownik jest „specjalistą”.
 3. Pracodawca płaci „przyjęte wynagrodzenie” – kwota ustalona przez instytucje federalne lub stanowe bądź niezależne uprawnione, jaką należy płacić wszystkim pracownikom w tym samym zawodzie, w tej samej lokalizacji geograficznej LUB „rzeczywiste wynagrodzenie”, jakie pracodawca płaci innym pracownikom, podobnie zatrudnionym, o podobnym doświadczeniu i tych samych kwalifikacjach.

Wymogi kategorii H-1B

Najważniejsze czynniki ocenianie przez USCIS w kolejności ważności w celu ustalenia, czy daną pracę można zakwalifikować jako zawód wykwalifikowany:

 1. Na poziomie wejściowym wymagany jest licencjat (Bachelor’s degree) lub wyższy stopień naukowy w danej dziedzinie.
 2. Ukończenie studiów wyższych jest wymagane na równoległych stanowiskach w całej branży, w podobnych firmach.
 3. W przypadku braku potwierdzenia, pracodawca może wykazać, że konkretne stanowisko pracy jest tak złożone lub niepowtarzalne, iż wymagane są studia wyższe.
 4. Zazwyczaj na danym stanowisku dany pracodawca zatrudnia osoby po studiach (inne osoby zajmujące równoległe stanowisko pracy mają stopnie naukowe lub osoby uprzednio zajmujące to stanowisko miały ukończone studia wyższe).
 5. Złożoność szczególnych obowiązków związanych z daną pracą zazwyczaj jest związana z uzyskaniem stopnia naukowego.
 6. Poziom odpowiedzialności i władzy związany ze stanowiskiem pracy zazwyczaj jest powiązany z pozycją zawodową (tzn.) uzyskaniem stopnia licencjata.