Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Wizy H-2 dla Tymczasowych Pracowników

Wstęp

Wiza H-2B jest przyznawana pracownikom tymczasowym, pozwalająca obcokrajowcom na pracę poza rolnictwem. Zgodnie z klasyfikacją wiz H-2B praca tymczasowa lub tymczasowe świadczenie usług dotyczy każdej pracy, gdy pracodawca potrzebuje wykonania ich przez danego pracownika, niezależnie od tego czy wykonywana praca jest stała, czy tymczasowa. Osoby wnioskujące o wizę H-2B muszą najpierw otrzymać zatwierdzone pozwolenie na podjęcie pracy przez Departament Pracy. Po zatwierdzeniu wniosku o wizę H-2B, pracownik posiadający wizę H-2B może wjechać na czas określony w pozwoleniu na podjęcie pracy, ale nie może przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych dłużej niż 3 lata.

Wymogi strategii H-2B

  • Zarówno przewidywana praca, jak i zapotrzebowanie pracodawcy wnioskodawcy na pracę konkretnego obcokrajowca musi być tymczasowe.
  • Należy wnioskować o wizę ważną przez jeden rok lub krócej w związku z: (1) jednorazowym wydarzeniem, (2) zapotrzebowaniem okresowym, (3) natężeniem prac, (4) zapotrzebowaniem sporadycznym:
    1. Jednorazowe wydarzenie: wnioskodawca musi potwierdzić, że w przeszłości nie zatrudniał pracowników do świadczenia takich usług i nie będzie potrzebować takich pracowników w przyszłości, albo jeśli zatrudnia takich pracowników na stałe, to jakieś zdarzenie zmusza go do zatrudnienia pracownika tymczasowego.
    2. Zapotrzebowanie okresowe: Wnioskodawca musi zapewnić, że usługi lub praca są zwyczajowo związane z sezonem i są powtarzalne co roku.
    3. Natężenie prac: Wnioskodawca musi stwierdzić, że do świadczenia usług lub pracy regularnie zatrudnia pracowników na stałe w miejscu wykonywania pracy oraz że musi w miejscu wykonywania pracy uzupełnić załogę w związku z sezonowym lub krótkoterminowym zapotrzebowaniem na pracowników. Pracownicy tymczasowi nie będą wykonywać normalnych działań pracodawcy.
    4. Zapotrzebowanie sporadyczne: Wnioskodawca musi stwierdzić, że okresowo lub sporadycznie potrzebuje na krótki czas pracowników okresowych do świadczenia usług lub pracy.