Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

DACA/Deferred Action

Na podstawie programu „Deferred Action” ogłoszonego 15 czerwca 2012 r., przez Prezydenta Obamę, ponad milion młodych imigrantów bez legalnego statusu może starać się o odroczenie deportacji, odnawialny dokument uprawniający do podjęcia pracy (Employment Authorization Document - EAD) oraz numer ubezpieczenia społecznego (social security number).

Urząd Imigracyjny rozpoczął akceptację wniosków o Deferred Action 15 sierpnia. Osoba musi mieć skończone 15 lat żeby złożyć aplikację. Jakkolwiek, warunek dotyczący minimalnego wieku nie ma zastosowania w stosunku do osób podlegających ostatecznemu nakazowi deportacji. Opłata za aplikację wynosi $465, a jej rozpatrzenie prawdopodobnie potrwa kilka miesięcy.

Aplikacja o Deferred Action składa się z trzech formularzy oraz dokumentów potwierdzających wszystkie kwalifikacje. Warunkiem zakwalifikowania się jest przedstawienie przez wnioskodawcę możliwej do zweryfikowania dokumentacji wykazującej, że wnioskodawca:

 1. w dniu 15 czerwca 2012 r. miał poniżej 31 roku życia
 2. przybył do Stanów Zjednoczonych nie mając ukończonych 16 lat;
 3. przebywał w sposób ciągły w Stanach Zjednoczonych od przynajmniej 15 czerwca 2007
 4. był obecny w USA dnia 15 czerwca 2012
 5. jest obecnie w szkole lub ukończył szkołę średnią albo uzyskał certyfikat GED;
 6. przybył do Stanów Zjednoczonych nie legalnie albo jego legalny status wygasł przed 15 czerwca 2012
 7. nie ma poważnego rekordu kryminalnego i nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego.

Jeden z zakresów zainteresowania wielu wnioskodawców dotyczy spełnienia wymogu wykształcenia. USCIS zdefiniował "obecnie w szkole" jako: 1) uczęszczanie do szkoły podstawowej albo gimnazjum; 2) branie udziału w programie szkolenia który ma doprowadzić do akceptacji w college'u, albo mającym na celu znalezienie pracy also zaawansowanie kariery; lub 3) branie udziału w programie edukacji który pomaga studentom w uzyskaniu matury lub w zdaniu egzaminu GED. Programy wspierane przez dotacje federalne lub stanowe są korzystne.

Innym zakresem zainteresowania to sprawy kryminalne. Osoby z następującym rekordem nie kwalifikują się na Deferred Action:

 1. osoby skazane za zbronię - definicja zbrodni to stanowe lub federalne przestępstwo, za które grozi dłużej niż jeden rok w więzieniu, niezależnie od wyroku otrzymanego
 2. osoby skazane za poważne wykroczenia - USCIS określa poważne wykroczenie jako przewinienie za które maksymalny wymiar kary to 6 dni do jednego roku, i za które osoba odsiedziała więcej niż 90 dni w więzieniu
 3. osoby skazane za przemoc w rodzinie, wykorzystywanie seksualne, włamanie, nielegalne posiadanie lub używanie broni palnej, dystrybucja narkotyków lub handel, i jazda pod wpływem (DUI). Skazanie za którekolwiek z tych przestępstw bez różnicy na otrzymaną karę automatycznie dyskwalifikuje osobę jeśli chodzi o program Deferred Action.
 4. osoby skazane za trzy lub więcej małe wykroczenia - małe wykroczenie to przewinienie z maksymalnym wymiarem kary 6 dni do jednego roku, za które osoba została skazana na mniej niż 90 dni w więzieniu. Generalnie, drobne przestępstwa i wykroczenia drogowe, w tym prowadzenie pojazdu bez prawa jazdy, nie będą brane pod uwagę.

Program Deferred Action wiąże się z pewnym ryzykiem. USCIS zapewnia że zachowa poufność jeśli chodzi o kandydatów i ich rodziców lub opiekunów w zakresie egzekwowania prawa imigracyjnego. Mimo to, istnieją pewne okoliczności - takie jak złożenie falszywych dokumentów albo poważny rekord kriminalny - w których informacje mogą być udostępniane innym organizacjom.

Aby przygotować przekonujące argumenty na odroczenie procesu deportacyjnego oraz aplikacji o pozwolonie na pracę wnioskodawcy będą musieli zebrać dokumenty z różnych źródeł, w tym akt urodzenia, paszport, wraz z finansową, medyczną, edukacyjną i/lub zawodową dokumentacją. Dokumenty sądowe będą wymagane, jeżeli wnioskodawca był kiedykolwiek aresztowany.

USCIS stwierdziło, że wnioskodawcy będą mieli tylko jedną szansę na złożenie aplikacji. Jeśli aplikacja zostanie odrzucona z jakiegokolwiek powodu, decyzja jest ostateczna i nie będzie można się odwołać. To kolejny dobry powód, aby skonsultować się z prawnikiem imigracyjnym, który zna szczegóły dotyczące programu i ma duże osiągnięcia sukcesu w szerokim zakresie spraw imigracyjnych.