Zadzwoń do nas: (847) 763-8500
Wybierz język

Immigration Law Associates, P.C. logo

Wiza U dla Ofiar Przestępstwa

Wiza U jest dostępna dla ofiar które pomagają urzędnikom w prowadzeniu dochodzeń niektórych przestępstw. Została ona stworzona po to by pomóc policji i innym organom prawnym w prowadzeniu dochodzeń i ściganiu przestępstw, takich jak przemoc w rodzinie, wykorzystywanie seksualne i handel ludźmi, jednocześnie oferując ochronę dla ofiar zgodnie z humanitarnymi interesami Stanów Zjednoczonych.

Wiza U przynosi wiele korzyści. Oferuje ona cztero-letni legalny status w USA. Ponadto posiadacz wizy U kwalifikuje się do otrzymania pozwolenia na pracę. Może też wystąpić o legalny status dla najbliższych członków rodziny, oraz kwalifikować się na stały pobyt po upływie trzech lat.

Kwalifikacje:

Następujące kwalifikacje są wymagane na wizę U:

  • Wnioskodawca musi być ofiarą kwalifikującego się przestępstwa
  • Wnioskodawca musi ponieść poważne fizyczne lub psychiczne konsekwencje jako ofiara przestępstwa
  • Wnioskowadawca musi posiadać informację na temat popełnionego przestępstwa

    Ofiara musi znać konkretne fakty, które mogłyby pomóc policji i prokuratorowi w prowadzeniu dochodzenia. Jeżeli bezpośrednia ofiara ma mniej niż 16 lat lub jest niekompetentna, wystraczy że jej rodzic lub opiekun posiada potrzebną wiedzę
  • Wnioskodawca musi zgodzić się pomóc policji lub prokuraturze w prowadzeniu śledztwa

    Do pomocy zalicza się skontaktowanie się z policją, złożenie skargi, zeznanie przeciwko sprawcy w postępowaniu sądowym, oraz ogólna współpraca z policją lub z prokuratorem w związku z dochodzeniem. W większości przypadków ofiara przestępstwa która odmawia pomocy w dochodzeniu po zgłoszeniu przestępstwa nie kwalifikuje się na wizę U.
  • Działalności przestępcza musiała naruszyć prawa Stanów Zjednoczonych lub mieć miejsce w Stanach Zjednoczonych.

Rodzina Wnioskodawcy:

W zależności od wieku wnioskodawcy, niektórzy członkowie jego rodziny też mogą uzyskać legalny status. Jeżeli wnioskodawca ma wiecej niż 21 lat w momencie zgłoszenia, będzie on mógł dołączyć jego małżonkę i dzieci stanu wolnego. Jeżeli wnioskodawca ma poniżej 21 lat, wtedy może dołączyć małżonkę, dzieci, rodziców, oraz rodzeństwo stanu wolnego poniżej 18 roku życia.

Okres Ważności Wizy U:

Wiza U jest przyznawana na okres czterech lat, z możliwością przedłużenia w niektórych sytuacjach. Osoby z zatwierdzoną wizą U mają prawo do legalnej pracy w Stanach Zjednoczonych. Mogą też wystąpić o stały pobyt po trzech latach otrzymania wizy U.

Wiza U dla Osób w Procesie Deportacyjnym

Osoby które są w Stanach Zjednoczonych nieleganie albo w procesie deportacyjnym też mogą uzyskać wizę U. W niektórych przypadkach, Sąd Imigracyjny może być skłonny do zamknięcia procesu deportacyjnego nawet w trakcie rozpatrywania petycji o wizę U. W większości pozostałych przypadków, Sędzia odraczy ostateczną dezycję o deportacji aż do otrzymania decyzji o wizie U. Jeśli będzie ona pozytywna, proces deportacyjny zostanie umorzony.